فیلم دوره (دوره های الکترونیکی)

فیلم‌دوره‌ها یك موقعیت یادگیری تصویری تعاملی هستند كه فراگیر می‌تواند با شركت در این دوره با استفاده از «فیلم، متن، پرسش و پاسخ، ارائه تكلیف و پروژه، طراحی سؤال، ارائه محتوا و مشاهده محتوای بیشتر» در یك محیط تصویری یك موقعیت یادگیری شخصی، ارزان، روزآمد و قابل دسترس در همه جا و در هر زمان برای خود ایجاد نماید. علاوه بر این فراگیر می‌تواند با شركت در آزمون‌های مستمر و نهایی فیلم دوره‌ها به ارزیابی میزان یادگیری خود بپردازد و در صورت كسب شایستگی لازم در پایان دوره با تكمیل پروفایل گواهینامه دوره‌ها را دریافت نماید.

فیلم دوره های فعال سامانه
مرتب سازی دوره ها بر اساس
فیلتر دوره ها
نوع دوره
مقطع
مخاطب
216 288000 24
آموزش مهارت خواندن
99505903
آموزش مهارت خواندن
24 ساعت
28800 تومان
مشاهده جزییات
194 800000 40
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
95004609
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
40 ساعت
80000 تومان
مشاهده جزییات
193 480000 24
مهارت تاب آوری
91301817
مهارت تاب آوری
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
192 640000 32
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
191 600000 30
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
30 ساعت
60000 تومان
مشاهده جزییات
190 600000 30
مسئول پایگی کاربردی
91401041
مسئول پایگی کاربردی
30 ساعت
60000 تومان
مشاهده جزییات
189 700000 35
طرح درس نویسی کاربردی
93601415
طرح درس نویسی کاربردی
35 ساعت
70000 تومان
مشاهده جزییات
188 480000 12
پنج ذهن برای آینده
99506923
پنج ذهن برای آینده
12 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
187 480000 12
شش مهارت آینده
99506922
شش مهارت آینده
12 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
186 640000 32
عربی، زبان قرآن (2) - ویژه رشته معارف اسلامی
91003111
عربی، زبان قرآن (2) - ویژه رشته معارف اسلامی
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
185 800000 40
عربی، زبان قرآن (1) - ویژه رشته معارف اسلامی
91003110
عربی، زبان قرآن (1) - ویژه رشته معارف اسلامی
40 ساعت
80000 تومان
مشاهده جزییات
183 480000 24
احکام 3 - ویژه رشته معارف اسلامی
92503411
احکام 3 - ویژه رشته معارف اسلامی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
174 800000 40
اصول عقاید 3
92503045
اصول عقاید 3
40 ساعت
80000 تومان
مشاهده جزییات
173 640000 32
اصول عقاید 2
92503042
اصول عقاید 2
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
172 640000 32
اصول عقاید 1
92503041
اصول عقاید 1
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
159 200000 10
آموزش رشته معارف اسلامی
92503718
آموزش رشته معارف اسلامی
10 ساعت
20000 تومان
مشاهده جزییات
158 640000 32
بازی های پیش دبستانی و دبستانی
92305707
بازی های پیش دبستانی و دبستانی
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
157 480000 24
برنامه ریزی آموزشی
91400467
برنامه ریزی آموزشی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
156 640000 32
مدیریت کلاس درس
91401522
مدیریت کلاس درس
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
148 480000 24
عربی، زبان قرآن 3 - ویژه رشته معارف اسلامی
99506381
عربی، زبان قرآن 3 - ویژه رشته معارف اسلامی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
147 480000 24
تاریخ اسلامی۳ - ویژه رشته معارف اسلامی
99506393
تاریخ اسلامی۳ - ویژه رشته معارف اسلامی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
146 240000 12
آیین نامه اجرایی مدارس
99506955
آیین نامه اجرایی مدارس
12 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
145 720000 36
تعاریف و مفاهیم مدیریت آموزشگاهی
99506889
تعاریف و مفاهیم مدیریت آموزشگاهی
36 ساعت
72000 تومان
مشاهده جزییات
144 480000 24
تغذیه سالم و سلامت دانش آموزان
92101204
تغذیه سالم و سلامت دانش آموزان
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
143 600000 30
برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش
91402019
برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش
30 ساعت
60000 تومان
مشاهده جزییات
136 240000 12
Flipped learning
99506921
Flipped learning
12 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
135 480000 24
مقدمات مدیریت آموزشگاهی
91401515
مقدمات مدیریت آموزشگاهی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
134 480000 24
تلفیق برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی
91400476
تلفیق برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
133 480000 24
آیین نگارش و مکاتبات
91005610
آیین نگارش و مکاتبات
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
115 640000 32
آموزش هیبریدی (برنامه ریزی توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر)
91402008
آموزش هیبریدی (برنامه ریزی توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر)
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
108 480000 24
مستند سازی و اشاعه تجارب موفق آموزش و پرورش
91402049
مستند سازی و اشاعه تجارب موفق آموزش و پرورش
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
107 640000 32
آینده پژوهی
91401441
آینده پژوهی
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
103 640000 32
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
91400322
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
101 320000 16
اصول طراحی آموزشی
91400457
اصول طراحی آموزشی
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
100 240000 12
بررسی، تحلیل و روش تدریس درس «تفکر و سبک زندگی»
99506829
بررسی، تحلیل و روش تدریس درس «تفکر و سبک زندگی»
12 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
99 480000 24
مهارت‌های تدریس در فضای مجازی و شبکه شاد
99506834
مهارت‌های تدریس در فضای مجازی و شبکه شاد
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
98 160000 8
مدیریت کلاس(دوره ویژه اموزش و پرورش)
99506870
مدیریت کلاس(دوره ویژه اموزش و پرورش)
8 ساعت
16000 تومان
مشاهده جزییات
94 280000 14
91 1200000 60
آشنایی با قرآن کریم
92503863
آشنایی با قرآن کریم
60 ساعت
120000 تومان
مشاهده جزییات
90 800000 40
توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر
92700217
توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر
40 ساعت
80000 تومان
مشاهده جزییات
89 400000 20
شیوه های نوین آموزش مجازی در آموزش و پرورش
99506826
شیوه های نوین آموزش مجازی در آموزش و پرورش
20 ساعت
40000 تومان
مشاهده جزییات
88 320000 16
سند تحول بنیادین
91402095
سند تحول بنیادین
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
87 120000 6
آموزش نرم افزار تخصصی شاد
99506767
آموزش نرم افزار تخصصی شاد
6 ساعت
12000 تومان
مشاهده جزییات
86 400000 20
روش تدریس فارسی پایه اول ابتدایی
91000110
روش تدریس فارسی پایه اول ابتدایی
20 ساعت
40000 تومان
مشاهده جزییات
85 240000 12
برنامه ویژه مدرسه
99505702
برنامه ویژه مدرسه
12 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
84 320000 16
تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام
91400471
تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
83 480000 24
آموزش مجازی
91401983
آموزش مجازی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
82 400000 20
روانشناسی تفاوت های فردی
91401116
روانشناسی تفاوت های فردی
20 ساعت
40000 تومان
مشاهده جزییات
81 480000 24
آموزش الكترونیكی
91400810
آموزش الكترونیكی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
80 320000 16
سازمان یادگیرنده
91400483
سازمان یادگیرنده
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
79 320000 16
روش تدریس فارسی پایه دوم ابتدایی
91000212
روش تدریس فارسی پایه دوم ابتدایی
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
78 400000 20
روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی
91000213
روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی
20 ساعت
40000 تومان
مشاهده جزییات
77 680000 34
روش تدریس « ریاضی» پایه اول ابتدایی
91100204
روش تدریس « ریاضی» پایه اول ابتدایی
34 ساعت
68000 تومان
مشاهده جزییات
76 640000 32
روش تدریس « ریاضی» پایه دوم ابتدایی
91100314
روش تدریس « ریاضی» پایه دوم ابتدایی
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
75 320000 16
روش تدریس فارسی پایه سوم ابتدایی
91000309
روش تدریس فارسی پایه سوم ابتدایی
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
74 600000 30
روش تدریس « ریاضی» پایه سوم ابتدایی
91100420
روش تدریس « ریاضی» پایه سوم ابتدایی
30 ساعت
60000 تومان
مشاهده جزییات
73 480000 24
روش تدریس فارسی پایه پنجم ابتدایی
91000503
روش تدریس فارسی پایه پنجم ابتدایی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
72 400000 20
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
91000406
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
20 ساعت
40000 تومان
مشاهده جزییات
71 640000 32
روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
70 240000 12
69 400000 20
68 240000 12
67 600000 30
روش تدریس «ریاضی» پایه چهارم ابتدایی
91100505
روش تدریس «ریاضی» پایه چهارم ابتدایی
30 ساعت
60000 تومان
مشاهده جزییات
66 320000 16
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی
91301853
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
65 200000 10
ایمنی و امنیت مدرسه
91700174
ایمنی و امنیت مدرسه
10 ساعت
20000 تومان
مشاهده جزییات
64 600000 30
روش تدریس «ریاضی» پایه پنجم ابتدایی
91100607
روش تدریس «ریاضی» پایه پنجم ابتدایی
30 ساعت
60000 تومان
مشاهده جزییات
63 480000 24
اقدام پژوهی (کنش پژوهی)
91401409
اقدام پژوهی (کنش پژوهی)
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
58 480000 40
خوشنویسی (خط تحریری)
91005463
خوشنویسی (خط تحریری)
40 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
53 480000 24
آیین و مهارت های نوشتن
99505646
آیین و مهارت های نوشتن
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
52 320000 16
اختلالات یادگیری دانش آموزان
91400513
اختلالات یادگیری دانش آموزان
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
41 320000 16
مدیریت ارتباطات در مدرسه
91301259
مدیریت ارتباطات در مدرسه
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
32 400000 20
ارزشیابی کیفی توصیفی
91400715
ارزشیابی کیفی توصیفی
20 ساعت
40000 تومان
مشاهده جزییات
31 480000 24
مديريت مشارکتی در سطح مدرسه
91401520
مديريت مشارکتی در سطح مدرسه
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
30 240000 12
اصول شاداب سازی مدرسه
99506538
اصول شاداب سازی مدرسه
12 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
29 480000 24
نوآوری و کارآفرینی در مدرسه
91400522
نوآوری و کارآفرینی در مدرسه
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
28 480000 24
رهبری آموزشی
91400479
رهبری آموزشی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
27 320000 16
مديريت مدرسه محور
91401517
مديريت مدرسه محور
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
26 320000 16
برنامه ریزی عملیاتی در مدرسه
91402023
برنامه ریزی عملیاتی در مدرسه
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
25 480000 24
كارآفرینی
93000804
كارآفرینی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
24 480000 24
نظارت و راهنمایی آموزشی
91402036
نظارت و راهنمایی آموزشی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
23 240000 12
اصول راهبردهای تدریس و ارزشيابی مبتنی بر برنامه درسی ملی
99506118
اصول راهبردهای تدریس و ارزشيابی مبتنی بر برنامه درسی ملی
12 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
21 320000 16
آموزش و پرورش پیش دبستانی
91400413
آموزش و پرورش پیش دبستانی
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
20 480000 24
روانشناسی تربیتی
91401177
روانشناسی تربیتی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
19 320000 16
قوانین، مقررات و آیین نامه های خاص مدارس و مراکز غیردولتی
91707374
قوانین، مقررات و آیین نامه های خاص مدارس و مراکز غیردولتی
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
18 360000 18
آموزش و پرورش دانش آموز مستعد
91401176
آموزش و پرورش دانش آموز مستعد
18 ساعت
36000 تومان
مشاهده جزییات
17 240000 12
16 480000 24
مهارت های زندگی
91301230
مهارت های زندگی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
15 1080000 54
مهارت های بدو خدمت معلمان
91402409
مهارت های بدو خدمت معلمان
54 ساعت
108000 تومان
مشاهده جزییات
14 480000 24
روش ها و فنون تدریس
91400312
روش ها و فنون تدریس
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
9 320000 16
مهارت های تفکر و حل مسئله (فلسفه برای کودکان)
91401414
مهارت های تفکر و حل مسئله (فلسفه برای کودکان)
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
8 480000 24
راهنمای عملی نگارش طرح درس
91400311
راهنمای عملی نگارش طرح درس
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
7 480000 24
بررسی و روش تدريس دینی،قرآن و اخلاق پايه يازدهم
99506038
بررسی و روش تدريس دینی،قرآن و اخلاق  پايه يازدهم
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
6 640000 32
بررسی و روش تدريس شیمی پايه يازدهم
99506041
بررسی و روش تدريس شیمی پايه يازدهم
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
5 640000 32
بررسی و روش تدريس فیزیک پايه يازدهم
99506040
بررسی و روش تدريس فیزیک پايه يازدهم
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
4 240000 12
سنجش و ارزشیابی آغازین
99506135
سنجش و ارزشیابی آغازین
12 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات
3 320000 16
2 480000 24
نظارت بالینی
91401026
نظارت بالینی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
1 240000 12
یادگیری معکوس
99505904
یادگیری معکوس
12 ساعت
24000 تومان
مشاهده جزییات