روانشناسی تفاوت های فردی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
3 -تعریف هوش های چندگانه
4 -حقایقی درباره هوش های چندگانه
5 -هوش های چندگانه به چه کار می آیند؟
6 -هوش بین فردی
7 -هوش درون فردی
آزمون از محتواهای بخش اول
8 -هوش بدنی حرکتی
9 -هوش زبانی
10 -هوش منطقی ریاضیاتی
11 -هوش موسیقیایی
12 -هوش تجسمی - فضایی
13 -هوش طبیعت گرا
14 -معرفی پنج ذهن
15 -ذهن نظام یافته
16 -ذهن ترکیب کننده
17 -ذهن خلاق
18 -ذهن مودب و اخلاقی
19 -معرفی کتاب
20 -ضمائم
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
روانشناسی تفاوت های فردی
91401116
20 ساعت
30000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

محرم آقازاده

پروفایل
مخاطبین دوره
كارشناس امورفوق برنامه(124)
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171)
كاردان امورآموزشی(1169)
ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)
كارشناس امور آموزشی(194)
مربی امورآموزشی(169)
آموزگاری(101)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)
مربی امورتربیتی(107)
مدیریت واحد آموزشی(120)
مشاور تحصیلی(949)
کارکنان غیر انتفاعی(9100)
حق التدریس (9200)
مقالات مرتبط
پنج ذهن برای آینده آموزش آنلاین
161 0
پنج ذهن برای آینده
محرم نقی زاده
ادامه مطلب
شش مهارت مورد نیاز دانش آموزان برای آینده - بخش اول آموزش آنلاین
103 0
شش مهارت مورد نیاز دانش آموزان برای آینده - بخش اول
محرم نقی زاده
ادامه مطلب
شش مهارت مورد نیاز دانش آموزان برای آینده - بخش دوم آموزش آنلاین
66 0
شش مهارت مورد نیاز دانش آموزان برای آینده - بخش دوم
محرم نقی زاده
ادامه مطلب
پنج ذهن برای آینده پیشنهاد آموزشی
80 0
پنج ذهن برای آینده
محرم نقی زاده
ادامه مطلب
دوره های مرتبط
آموزش هیبریدی (برنامه ریزی توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر)
91402008
آموزش هیبریدی (برنامه ریزی توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر)
مستند سازی و اشاعه تجارب موفق آموزش و پرورش
91402049
مستند سازی و اشاعه تجارب موفق آموزش و پرورش
آینده پژوهی
91401441
آینده پژوهی
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
91400322
روش‌های فعال یاددهی یادگیری