روانشناسی تفاوت های فردی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -تعریف هوش
3 -تعریف هوش های چندگانه
4 -حقایقی درباره هوش های چندگانه
5 -هوش های چندگانه به چه کار می آیند؟
6 -هوش بین فردی
7 -هوش درون فردی
آزمون از محتواهای بخش اول
8 -هوش بدنی حرکتی
9 -هوش زبانی
10 -هوش منطقی ریاضیاتی
11 -هوش موسیقیایی
12 -هوش تجسمی - فضایی
13 -هوش طبیعت گرا
14 -معرفی پنج ذهن
15 -ذهن نظام یافته
16 -ذهن ترکیب کننده
17 -ذهن خلاق
18 -ذهن مودب و اخلاقی
19 -معرفی کتاب
20 -ضمائم
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
روانشناسی تفاوت های فردی
91401116
20 ساعت
40000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

محرم آقازاده

پروفایل
مخاطبین دوره
كارشناس امورفوق برنامه(124)
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171)
كاردان امورآموزشی(1169)
ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)
كارشناس امور آموزشی(194)
مربی امورآموزشی(169)
آموزگاری(101)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)
مربی امورتربیتی(107)
مدیریت واحد آموزشی(120)
مشاور تحصیلی(949)
کارکنان غیر انتفاعی(9100)
حق التدریس (9200)
مقالات مرتبط
پنج ذهن برای آینده آموزش آنلاین
176 0
پنج ذهن برای آینده
محرم نقی زاده
ادامه مطلب
شش مهارت مورد نیاز دانش آموزان برای آینده - بخش اول آموزش آنلاین
115 0
شش مهارت مورد نیاز دانش آموزان برای آینده - بخش اول
محرم نقی زاده
ادامه مطلب
شش مهارت مورد نیاز دانش آموزان برای آینده - بخش دوم آموزش آنلاین
75 0
شش مهارت مورد نیاز دانش آموزان برای آینده - بخش دوم
محرم نقی زاده
ادامه مطلب
پنج ذهن برای آینده پیشنهاد آموزشی
92 0
پنج ذهن برای آینده
محرم نقی زاده
ادامه مطلب
دوره های مرتبط
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
مهارت تاب آوری
91301817
مهارت تاب آوری
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
95004609
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه