انتشارات مدارس یادگیرنده مرآت

کتاب های مدارس یادگیرنده از طریق دو اپلیکیشن طاقچه و کتابراه در دسترس علاقه مندان به این حوزه قرار گرفته است

شما می توانید با مراجعه به یکی از این دو اپلیکیشن از مزایای این کتاب ها بهره مند گردید

لینک ورود به وبسایت اپلیکیشن
معلم نسل آلفا ترجمه
معلم نسل آلفا
اطلاعات کتاب
مدارس یادگیرنده ترجمه
مدارس یادگیرنده
اطلاعات کتاب
آموزش هیبریدی ترجمه
آموزش هیبریدی
اطلاعات کتاب
باز طراحی آموزش(درسی از ناکامی های ایالات متحده در ارتقای آموزش عمومی) ترجمه
باز طراحی آموزش(درسی از ناکامی های ایالات متحده در ارتقای آموزش عمومی)
اطلاعات کتاب
راهنمای کاربردی نگارش واحد یادگیری ترجمه
راهنمای کاربردی نگارش واحد یادگیری
اطلاعات کتاب
تربیت کودکی حیرت انگیز (به روش مونته سور) ترجمه
تربیت کودکی حیرت انگیز (به روش مونته سور)
اطلاعات کتاب
راهنمای مسئولان پایه ترجمه
راهنمای مسئولان پایه
اطلاعات کتاب
اجرای ارزشیابی توصیفی به زبان ساده تالیف
اجرای ارزشیابی توصیفی به زبان ساده
اطلاعات کتاب
پوپک و پرسندو تالیف
پوپک و پرسندو
اطلاعات کتاب
مدارس باز- مدارس سالم (مدارسی که در آن رویکردهای پیشرفته آموزشی اجرا می‌شوند) ترجمه
مدارس باز- مدارس سالم (مدارسی که در آن رویکردهای پیشرفته آموزشی اجرا می‌شوند)
اطلاعات کتاب
طراحی آموزشی، رویکرد شناختی به آموزش تلفیقی تالیف
طراحی آموزشی، رویکرد شناختی به آموزش تلفیقی
اطلاعات کتاب
رهبری نوکیش ساختن مدارس نوآور برای دانش‌آموزان عصر دیجیتال ترجمه
رهبری نوکیش ساختن مدارس نوآور برای دانش‌آموزان عصر دیجیتال
اطلاعات کتاب
مانند فنلاند تدریس کنید: 33 راهبرد ساده برای داشتن کلاس‌های شاد ترجمه
مانند فنلاند تدریس کنید: 33 راهبرد ساده برای داشتن کلاس‌های شاد
اطلاعات کتاب
پايه‌های فرهنگی يادگيری در شرق و غرب ترجمه
پايه‌های فرهنگی يادگيری در شرق و غرب
اطلاعات کتاب
شاخص های جهانی منزلت معلم ترجمه
شاخص های جهانی منزلت معلم
اطلاعات کتاب
درسکاوی ترجمه
درسکاوی
اطلاعات کتاب
کنش‌پژوهی تالیف
کنش‌پژوهی
اطلاعات کتاب
مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی تالیف
مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی
اطلاعات کتاب
تربیت مهارت‌های تفکر و کارآفرینی در مدرسه تالیف
تربیت مهارت‌های تفکر و کارآفرینی در مدرسه
اطلاعات کتاب
راهنمای عملی مربیان پیش‌دبستانی تالیف
راهنمای عملی مربیان پیش‌دبستانی
اطلاعات کتاب
مثنوی مولوی و فلسفه برای كودكان تالیف
مثنوی مولوی و فلسفه برای كودكان
اطلاعات کتاب
راهنمای عملی نگارش و اجرای برنامه مدرسه تالیف
راهنمای عملی نگارش و اجرای برنامه مدرسه
اطلاعات کتاب
راهنمای عملی نگارش طرح درس تالیف
راهنمای عملی نگارش طرح درس
اطلاعات کتاب
فهم پرلز (PIRLS) تالیف
فهم پرلز (PIRLS)
اطلاعات کتاب
درس‌پژوهی تالیف
درس‌پژوهی
اطلاعات کتاب
اصول، راهبردها و کاربردهای سنجش برای یادگیری تالیف
اصول، راهبردها و کاربردهای سنجش برای یادگیری
اطلاعات کتاب
مدلی برای راهنمایی معلمان در شناسایی و آموزش دانش‌آموزان مستعد در مدرسه ترجمه
مدلی برای راهنمایی معلمان در شناسایی و آموزش دانش‌آموزان مستعد در مدرسه
اطلاعات کتاب
تلفیق سنجش و یادگیری در علوم تجربی ترجمه
تلفیق سنجش و یادگیری در علوم تجربی
اطلاعات کتاب
مدارس و مراكز آموزشی غیردولتی تالیف
مدارس و مراكز آموزشی غیردولتی
اطلاعات کتاب
رهبری اثربخش تالیف
رهبری اثربخش
اطلاعات کتاب
راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین تالیف
راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین
اطلاعات کتاب
نظارت آموزشی کلاس درس‌محور تالیف
نظارت آموزشی کلاس درس‌محور
اطلاعات کتاب
کاربرد هوش‌های چندگانه در کلاس درس تالیف
کاربرد هوش‌های چندگانه در کلاس درس
اطلاعات کتاب
یادگیری معکوس در علوم ترجمه
یادگیری معکوس در علوم
اطلاعات کتاب
یادگیری معکوس در ریاضیات ترجمه
یادگیری معکوس در ریاضیات
اطلاعات کتاب
یادگیری معکوس ترجمه
یادگیری معکوس
اطلاعات کتاب
راهنمای برنامه درسی و استانداردهای یادگیری دوره پیش‌دبستانی تالیف
راهنمای برنامه درسی و استانداردهای یادگیری دوره پیش‌دبستانی
اطلاعات کتاب
راهنمای روش‌های آموزش در پیش‌دبستانی تالیف
راهنمای روش‌های آموزش در پیش‌دبستانی
اطلاعات کتاب
کاربرد هوش‌های چندگانه در آموزش‌های پیش‌دبستانی ترجمه
کاربرد هوش‌های چندگانه در آموزش‌های پیش‌دبستانی
اطلاعات کتاب
کاربرد نظریه یادگیری ساخت‌وسازگرایی در پیش‌دبستانی تالیف
کاربرد نظریه یادگیری ساخت‌وسازگرایی در پیش‌دبستانی
اطلاعات کتاب
ماجراهای ساینا تالیف
ماجراهای ساینا
اطلاعات کتاب
راهنمای کاربردی روش‌های نوین تدریس تالیف
راهنمای کاربردی روش‌های نوین تدریس
اطلاعات کتاب
فهم تیمز (TIMSS) تالیف
فهم تیمز (TIMSS)
اطلاعات کتاب
آموزش ریاضیات در هفت کشور ترجمه
آموزش ریاضیات در هفت کشور
اطلاعات کتاب
معلم ژاپنی به مثابه رهبر ترجمه
معلم ژاپنی به مثابه رهبر
اطلاعات کتاب
مدیر ژاپنی به مثابه رهبر ترجمه
مدیر ژاپنی به مثابه رهبر
اطلاعات کتاب
درس‌های فنلاندی ترجمه
درس‌های فنلاندی
اطلاعات کتاب
مبانی نظری فلسفه برای کودکان تالیف
مبانی نظری فلسفه برای کودکان
اطلاعات کتاب
مدرسه و تربیت دانش‌آموز فکور تالیف
مدرسه و تربیت دانش‌آموز فکور
اطلاعات کتاب
مدرسه در آینه تربیت تالیف
مدرسه در آینه تربیت
اطلاعات کتاب
شكوه معلمی تالیف
شكوه معلمی
اطلاعات کتاب
شرافت معلمی تالیف
شرافت معلمی
اطلاعات کتاب
روش‌های نوین ارزشیابی در دوره ابتدایی ترجمه
روش‌های نوین ارزشیابی در دوره ابتدایی
اطلاعات کتاب
بسته آموزشی برنامه درسی و یادگیری اثربخش تالیف
بسته آموزشی برنامه درسی و یادگیری اثربخش
اطلاعات کتاب
70 شاخص آموزشی در 20 کشور جهان ترجمه
70 شاخص آموزشی در 20 کشور جهان
اطلاعات کتاب
نمایشگاه در مدرسه: روزنامه‌های ایران در گذر تاریخ تالیف
نمایشگاه در مدرسه: روزنامه‌های ایران در گذر تاریخ
اطلاعات کتاب
نمایشگاه در مدرسه: اسناد روزمره در گذر تاریخ تالیف
نمایشگاه در مدرسه: اسناد روزمره در گذر تاریخ
اطلاعات کتاب