قوانین و مقررات

قوانین کلی

 • ملاک تطبیق دوره ها صرفا کد دوره می باشد.

قوانین عمومی دوره ها

 • این دوره شامل یک بازه ده (10) روزه می باشد که بعد از فرآیند پرداخت و ورود به کلاس دوره آغاز می گردد و طی این بازه ده (10) روز شما می توانید محتوای دوره را مشاهده و در آزمون های مستمر شرکت کنید و پس از دریافت نمره قبولی در هر مرحله، تا روز دهم در آزمون نهایی شرکت کنند.
 • فرصت شرکت در هر یک از مراحل آزمون برای سه بار می باشد و اگر در بار اول نمره قبولی (حداقل 12) را کسب نکردند می توانند شانس خود را تا بار سوم مجدداً امتحان کنند
 • آماده سازی و صدور گواهینامه برای فراگیر مستلزم شرکت در نظرسنجی و تکمیل پروفایل کاربری می باشد.
 • به ازای هر یک از فعالیت های تعاملی (انجام تکالیف، طراحی سوال و آپلود محتوا در دوره‌ها)، یک کد تخفیف پنج درصد (5%) برای شرکت در دوره های دیگر سامانه به فراگیر تعلق خواهد گرفت.
 • حداکثر زمان ارسال سوالات طراحی شده 2 روز قبل از اتمام زمان آزمون می باشد
 • در صورت کسب نمره بیست (20) در دوره یک کد تخفیف پنجاه رصد (50%) و از نمره هفده (17) یک کد تخفیف چهل درصد (40%) و از نمره پانزده (15) یک کد تخفیف سی درصد (30%) برای شرکت در دوره های دیگر سامانه به فراگیر تعلق خواهد گرفت.
 • امتیازات فعالیت های کلاسی در صورت قبولی در دوره محاسبه خواهد شد.

قوانین بخش آزمون

 • آزمون ها به صورت مرحله ای برگزار شده و فراگیر پس از قبولی (کسب حداقل نمره 12) در هرمرحله، اجازه شرکت در مرحله بعدی را خواهد داشت.
 • در پایان فرآیند دوره؛ میانگین نمرات آزمون های مستمر و نمره آزمون نهایی ضریب پنجاه درصد (50%)، نمره پایانی را تشکیل می دهد که در صورت کسب حداقل نمره دوازده (12)، گواهینامه دوره برای فراگیر صادر می شود.
 • قبولی در دوره مستلزم کسب نمره قبولی در تمامی مراحل دوره (آزمون های مستمر و نهایی) است و عدم قبولی در هر مرحله باعث عدم قبولی در دوره خواهد شد.
 • عدم شرکت در هر مرحله آزمون، به منزله انصراف از دوره تلقی خواهد شد.
 • فراگیران از روز پنجم تا روز دهم می توانند با توجه به میزان آمادگی خود، در آزمون نهایی شرکت نمایند. در صورت عدم شرکت در آزمون نهایی تا روز دهم، دوره پایان یافته تلقی گردیده و نمره عدم قبولی منظور می گردد.
 • به منظور روایی بیشتر آزمون ها به محض ورود فراگیر به آزمون های مستمر و آزمون نهایی، زمان آزمون محاسبه می گردد؛ لذا مستدعی است فراگیران پس از کسب آمادگی کافی برای ازمون وارد بخش آزمون شوند.