دریافت گواهی دوره های گذرانده شده در مشارکت ها

فراگیرانی که در دوره‌های ضمن خدمت مدارس یادگیرنده مرآت، از طریق سامانه مشارکت‌ها شرکت کرده‌اند و علی رغم ثبت نمرات در سامانه مشارکت ها تمایل به دریافت گواهینامه خود، برای ارائه به مدارس و یا دیگر مراکز دارند؛ می‌توانند از طریق وارد کردن اطلاعات فرم مقابل در صورت قبولی در دوره نسبت به دریافت گواهی‌نامه خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است دریافت گواهی نامه مستلزم تکمیل پروفایل برای هر دوره می باشد.