کاربرد نظریه یادگیری ساخت‌وسازگرایی در پیش‌دبستانی

کاربرد نظریه یادگیری ساخت‌وسازگرایی در پیش‌دبستانی

کاربرد نظریه یادگیری ساخت‌وسازگرایی در پیش‌دبستانی

درباره کتاب

بی­شک از فعل­های اساسی انسان ساختن و بازسازی است. انسان­ها برای با معنا زندگی کردن نیاز دارند بسازند و از نو بسازند و ساخته­هایشان را فرو بریزند. مناسب­ترین زمان برای آموختن این فعل­ها، دوره پیش‌دبستانی و صد البته پیش از آن است. برای آن‌که مربیان پیش­دبستانی برای هدایت سازندگی کودکان آماده­تر شوند کتابِ «کاربرد نظریه ساخت‌وسازگرایی در پیش­دبستانی» برای استفاده آنان تألیف شده است. در این کتاب تلاش شده است با توجه به تبیین و کاربرد ساخت‌وسازگرایی در دوره پیش‌دبستانی، ساخت‌وسازگرایی اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. با این همه، کتاب حاضر به گونه­ای تدارک شده است که به مجموع سؤال­های مربیان پاسخگو باشد. کتابِ «کاربرد نظریه ساخت‌وسازگرایی در پیش­دبستانی» دارای چهار فصل است که هر فصل از جنبه­ای موضوع اصلی ساخت‌وسازگرایی را مورد توجه قرار داده­اند. فصل نخست این کتاب، نگاهی کلی به انواع نظریه­های یادگیری دارد. در این فصل، نظریه­های رفتارگرایی، شناخت‌گرایی، یادگیری مبتنی بر مغز، انسان‌گرایی و ساخت‌وسازگرایی معرفی شده­اند. در فصل سوم، شرایط یادگیری و ساخت‌وسازگرایی از انواع دیدگاه­های ساخت‌وسازگرایی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین، تبیین مفصلی از دیدگاه ساخت‌وسازگرایی اجتماعی ویگوتسکی به عمل آمده است. فصل چهارم یادگیری از طریق همیاری را اساس یادگیری ساخت‌وسازگرایی دانسته و آن را مورد تحلیل قرار می­دهد. همچنین، انواعی از راهبردهای ساخت‌وسازگرا معرفی میشود. فصل پنجم کتاب ویگوتسکی در پیش‌دبستان نام گرفته است. در این فصل کوشش بر این بوده است که در چارچوب اندیشه­های ویگوتسکی طرز نگاه ساخت‌وسازگرایانه به گونه­ای عملی بازنمایی شود.

نویسنده / نویسندگان
محرم آقازاده
مهتاب سادات میرایی آشتیانی