پايه‌های فرهنگی يادگيری در شرق و غرب

پايه‌های فرهنگی يادگيری در شرق و غرب

پايه‌های فرهنگی يادگيری در شرق و غرب

درباره کتاب

متن پشت جلد كتاب: به‌راستی چرا نوع رویکرد شرقی‌ها و غربی‌ها نسبت به مسئله آموزش و یادگیری از اساس با یکدیگر متفاوت است؟ مؤلف این کتاب، دکتر جین‌ لی، پژوهشگر حوزه آموزش و توسعه انسانی در دانشگاه براون آمریکا، درصدد یافتن سرنخ‌های این تفاوت‌هاست و ریشه‌‌های آن را در پایه‌های فرهنگی یادگیری می‌جوید. وی‌ می‌کوشد با بررسی اصول و شیوه‌های آموزش و یادگیری از گذشته تاکنون، دلایلی مستند برای توجیه مغایرت‌های ساختاری این موضوع در شرق و غرب بیابد. جین لی برای یافتن ریشه‌ تفاوت‌های حاکم بر سنت‌های فکری شرق و غرب، ما را به گذشته‌های دور می‌برد و به نقش افرادی مانند کنفسیوس در شرق و سقراط در غرب اشاره می‌کند؛ و چگونگی تأثیرگذاری این الگوهای سنتی در امر آموزش و یادگیری را تا قرن حاضر واکاوی می‌کند. از نظر وی الگوی یادگیری شرقی‌ها رفتارگرایانه و الگوی یادگیری غربی‌ها ذهن‌گرایانه است. برای شرقی‌ها تکامل فردی از لحاظ اخلاقی و اجتماعی در اولویت قرار دارد، اما برای غربی‌ها پرورش ذهن به منظور درک جهان ارجحیت دارد. جین لی دو نوع معرفت‌شناسی متضاد را، که رویکردهای کاملاً متفاوتی نسبت به تعلیم و تربیت کودکان دارند، عرضه می‌نماید و برای خوانندگان کتاب الگوهای ایده‌آل آموزش و یادگیری در شرق و غرب را تبیین می‌کند.

نویسنده / نویسندگان
جین لی

مترجم / مترجمان
علیرضا رضایی