مدرسه و تربیت دانش‌آموز فکور

مدرسه و تربیت دانش‌آموز فکور

مدرسه و تربیت دانش‌آموز فکور

درباره کتاب

بر اساس مبانی تربیت مبتنی بر فلسفه تعلیم‌وتربیت اسلامی، انسان توانایی شناخت دارد. این توانایی که از آن به عنوان تعقل یاد میشود یکی از منابع شناخت در اسلام تأکید شده است. در عین حال در سند برنامه درسی ملی در الگوی هدف‌گذاری برنامه‌های درسی تعقل و تفکر به‌عنوان یکی از عناصر اصلی مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به نکات فوق رویکرد مهم در فرایند یادگیری دانش‌آموزان، رویکرد فطرت‌گرایی توحیدی (توجه به انواع گرایش‌های فطری مانند تفکر، ایمان، اخلاق و ...) جهت درک و اصلاح خود و دیگران نام‌گذاری شده است. بر اساس این رویکرد این کتاب در دو بخش تنظیم شده است: 1- ماهیت تعقل و تفکر؛ 2) راهبردهای توسعه مهارت‌های تفکر. در فصل اول، ماهیت تفکر از نظر فلسفی، فرایند و مهارت مورد مداقه قرار گرفته است. در فصل دوم، راهبردهای توسعه مهارت‌های تفکر در محورهای زیر تبیین شده است: آموزش فلسفیدن، مهارت‌های ارتباطی، کاوش و پژوهش، تعامل و یادگیری تیمی، دست‌ورزی و ارزشیابی فرایند‌محور و در فصل سوم نتایج سه پژوهش در حوزه تفکر تحلیل شده است.

نویسنده / نویسندگان
عظیم محبی