تلفیق سنجش و یادگیری در علوم تجربی

تلفیق سنجش و یادگیری در علوم تجربی

تلفیق سنجش و یادگیری در علوم تجربی

درباره کتاب

امتحان خوب نه‌تنها یک سنجش است بلکه فرصت مناسبی هم برای یادگیری فراهم میکند. سنجش خوب هم درست مشابه تدریس خوب، اتفاقی نیست بلکه نیازمند برنامه‌ریزی است، برای انجام این کار، لازم است موارد زیر را برای خود شفاف و روشن کنید: چه هدفی از سنجش دارید؟ چه روشی برای سنجش موضوع مورد نظرتان مناسب است؟ چه تجاربی را قبلاً دانش‌آموزان کسب کرده‌اند؟ چه چیزهایی را باید از قبل آماده کنید؟ چه منابعی نیاز دارید و چه اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی ممکن است در حین انجام فعالیت رخ دهد؟ اگر این کارها به درستی انجام شود، فرایند آموزش شما، رغبت بیشتری در فراگیران ایجاد میکند، آنان انگیزه پیدا میکنند و یادگیری با موفقیت همراه خواهد شد. این کتاب به شما کمک میکند تا مسیر فوق را آگاهانه طی کنید و با جمع‌آوری اطلاعات مناسب از دانش‌آموزان فرایند سنجش را در آموزش تلفیق کنید.

نویسنده / نویسندگان
استوارت نایلور
آن گلدزسوارتی
برندا کییو

مترجم / مترجمان
طاهره رستگار