پوپک و پرسندو

پوپک و پرسندو

پوپک و پرسندو

درباره کتاب

متن پشت جلد كتاب: داستان در دو مدرسه می‌گذرد. دو مدرسه اشتراک‌هایی دارند و مهم‌ترینشان خانم بیان هست و اینکه بچه‌ها همه در کلاس اول و دوم دبستان هستند هر بند داستان دیگری را ادامه می‌دهد. از این رو، نخست ممکن است شاگردان کمی گیچ شوند؛ چون طبق عادت‌های مرسوم، خوانندگان داستان‌ها انتظار دارند داستان‌ها به همان صورت که در قسمت پیشین بوده، ادامه یابد اما در این كتاب هر باره ادامه داستان در مدرسه دیگر اتفاق می‌افتد. چون نمونه بند 1 در مدرسه پوپک رخ می‌دهد که یک مدرسه دخترانه است. اما بند دوم در مدرسه پرسندو رخ می‌دهد که یک مدرسه پسرانه هست. تم داستان همان است. نکته جالب توجه آن است که آن قسمت که از مدرسه دخترانه به پسرانه می‌رود، همزمان در مدرسه دخترانه هم رخ می‌دهد اما داستان ما آن را روایت نمی‌کند خانم بیان در هر دو مدرسه مشترک است.

نویسنده / نویسندگان
یحیی قائدی
سحر سلطانی