مدیر ژاپنی به مثابه رهبر

مدیر ژاپنی به مثابه رهبر

مدیر ژاپنی به مثابه رهبر

درباره کتاب

کتابی که پیش رو دارید ادامه کتاب «معلم ژاپنی به مثابه رهبر»، و به بیان دیگر ادامه تجربه‌های زیسته یک معلم ژاپنی، منتها این بار در کسوت مدیریت مدرسه است. البته مدیری که به یکباره مدیر نشده و در واقع با رسیدن به پست مدیریت، فرصتی به‌دست آورده تا به ایده‌آل‌های چندین و چند ساله خود که از همان دوران معلمی و ناظمی در سر داشت، تا حد ممکن جامه عمل بپوشاند. از آنجایی که اکثر افراد مایل هستند که با چگونگی کار کردن و سیستم کاری همکاران خود در سایر کشورها نیز آشنا شوند، با تکمیل این جلد، در واقع داستان زندگی یک مدیر مدرسه در کشوری به نام ژاپن و در سیستمی تحت عنوان سیستم آموزشی ژاپن، در اختیار خوانندگان ایرانی قرار گرفته است. البته همان‌طور که در متن کتاب نیز مشخص است سیستم آموزشی ژاپن هم کم و کاستی‌های مربوط به خود را دارد و به هیچ وجه نمی‌توان گفت که کاملاً ایده‌آل است اما می‌توانیم تلاش برای ایده‌آل کردن این سیستم را به عهده خود ژاپنی‌ها گذاشته و به‌عنوان یک شخص ثالث- و بدون تعصب- از نکات مثبت این سیستم بهره ببریم. لازم به ذکر است این اثر به‌طور هم‌زمان توسط انتشارات میایتوشو در ژاپن و انتشارات مرآت در ایران در اختیار خوانندگان ژاپنی و ایرانی قرار گرفته است.

نویسنده / نویسندگان
یوشی تاکا ایشی کاوا

مترجم / مترجمان
علیرضا رضایی