تربیت کودکی حیرت انگیز (به روش مونته سور)

تربیت کودکی حیرت انگیز (به روش مونته سور)

تربیت کودکی حیرت انگیز (به روش مونته سور)

درباره کتاب

آوازه کار ماریا مونته سوری گرچه در ایران شنیده شده است، ولی منابع قابل توجهی که بتواند کار مونته سوری را معرفی کنند وجود ندارد. به ویژه، راهنمای قابل اعتمادی که بتواند به مادران و پدران کمک کند خود راساً بر اساس روش کار مونته سوری به آموزش فرزندشان بپردازند نایاب است. با توجه به کارآمدی روش کار مونته سوری و ضرورت عامیلت والدین در آموزش فرزندان خود، تصمیم گرفته شد کتاب تربیت کودک حیرت‌انگیز به روش مونته‌سوری به فارسی ترجمه شود. این کتاب از میان صدها کتابی انتخاب شده است که روش‌های ماریا مونته سوری را معرفی و تشریح کرده اند. نویسنده کتاب تربیت کودک حیرت انگیز به روش مونته سوری، تیم سلدین(1946)، رییس بنیاد مونته‌سوری و مدیر میز شورای بین المللی مونته سوری است. سلدین بیش از 40 سال تجربه در آموزش با استفاده از روش‌های مونته‌سوری دارد و در ایالت‌های مریلند و فلوریدا مراکز زیادی را برای اجرای روش های مونته‌سوری مدیریت کرده است. به طوری که خود سلدین در مقدمه تربیت کودک حیرت‌انگیز به روش مونته‌سوری آورده است او هرگز از اندیشه عملیاتی کردن روش های مونته‌سوری فارغ نبوده است. سابقه کار و تجارب ارزنده تیم سلدین از سویی، سلاست، عملی بودن فعالیت ها، و قابل فهم بودن مطالب کتاب و قابل اجرا بودن فعالیت ها در منزل، ما را بر آن داشت تا کتاب حاضر را برای ترجمه و ارایه به والدین، مربیان مهدکودک‌ها و دیگر علاقه مندان در نظر بگیریم.

نویسنده / نویسندگان
تیم سلدین

مترجم / مترجمان
محرم آقازاده
پریناز پورعلی