درس‌پژوهی

درس‌پژوهی

درس‌پژوهی

درباره کتاب

این کتاب مجموعه‌ای از مقاله‌های نویسنده درباره درس‌پژوهی (مطالعه درس) است که در سال‌های اخیر نوشته شده و در مجله‌های پژوهشی بین‌المللی یا داخلی (ژاپن و ایران) به چاپ رسیده است. فصل‌ها براساس کارکردهای درس‌پژوهی به مثابه «نظریه»، «رویکرد»، «روش» و «ابزار» تنظیم شده‌اند. تجزیه‌وتحلیل موردکاویهای ژاپن در زمینه بهسازی آموزش ریاضی دوره عمومی و آموزش دانشگاهی، فرصت‌های یادگیری اثربخشی برای خواننده فراهم کرده است تا بنیان‌های درس‌پژوهی را با شواهد عینی دقیق‌تری واکاوی کند. به علاوه، چالش‌های دهه اخیر و چشم‌اندازهای درس‌پژوهی در ایران بررسی و راهکارهایی عملی برای درک عمیق‌تر و اجرای مؤثرتر آن پیشنهاد شده است. این کتاب همگان را فرا میخواند تا بیندیشند که «ما در آموزش مدرسه‌ای چه میکنیم که یادگیری ترویج نمیشود»، «چگونه در جست‌وجوی چشم‌اندازهای تازه‌ای برای بهسازی آموزش و غنیسازی یادگیری باشیم» و «چرا و در چه فرایندی درس‌پژوهی میتواند مؤسسه آموزشی ما را به «مدرسه‌ای یادگیرنده» تبدیل کند.» در عین حال، نشان میدهد که ما در نقطه‌های عزیمت و سطح نزاع و چالش‌های بهسازی آموزش مدرسه‌ای و ترویج یادگیری و مدرسه‌داری «کجا ایستاده‌ایم». توصیه میشود معلمان این کتاب را از فصل هشتم (ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها) و پژوهشگران تربیتی آن را از فصل دوم (نظریه علم عمل) مطالعه کنند.

نویسنده / نویسندگان
محمدرضا سرکارآرانی