اجرای ارزشیابی توصیفی به زبان ساده

اجرای ارزشیابی توصیفی به زبان ساده

اجرای ارزشیابی توصیفی به زبان ساده

درباره کتاب

متن پشت جلد: در طول بیش از ده سال برگزاری کارگـاه‌های آموزشی و نیز بحث و نظر در فضای مجازی مهم ترین چالش‌های فراروی اجرای طرح موسوم به ارزشیابی توصیفی از قبیل تبیین تخصصی این مفهوم تا شیوه اجرا شامل نحوه تشخیص اهداف یادگیری و نوشتن آنها؛ ساخـت انواع روش‌هـای جمع‌آوری داده‌هـا؛ تحلیـل تفسیر داده‌ها؛ سازمان‌دهی اطلاعـات؛ ارایه نحـوه بازخورد؛ کاربرد نامناسب ابزارها و ... از سوی معلمان فرهیخته به صورت پرسش مطرح می‌شد و بنده در طول این سال‌ها تلاش میکردم با استناد به اصول و مبانی روانسنجی؛ سنجش آموزشی؛ ارزشیابی آموزشی و نظریه‌های یادگیری پاسخ‌های کاملاً تخصصی برای سؤال‌ها آماده و حضور معلمان عزیز ارایه دهم. این کتاب محصولی از راه‌حل‌ها و پاسخ‌های منسجم و تخصصی به همراه مثال‌ها و نمونه‌ هـای عملـی برای چالـش‌ها و مسایـلی است که معلمان فرهیختـه در کلاس به هنگام اجرای ارزشیابی موسوم به «توصیفی» روبه‌رو هستند. با راهنمایی‌های گام‌ به‌گام این کتاب معلمـان عزیز می‌توانند با حفظ اصول روان‌سنجی و ارزشیابی، ارزشیابی موسوم به توصیفی را در کلاس بسیار آسان اجرا کنند طوری که نه‌تنها سوءبرداشت‌ها و اشتباهات رایج آنان کاهش خواهد یافت بلکه سنجش یادگیری در تمام ابعاد و عناصر آن مطابق با بافت و تعداد دانش‌آموزان قابل اجرا و کیفی خواهد شد.

نویسنده / نویسندگان
ایرج خوش‌خلق