راهنمای روش‌های آموزش در پیش‌دبستانی

راهنمای روش‌های آموزش در پیش‌دبستانی

راهنمای روش‌های آموزش در پیش‌دبستانی

درباره کتاب

کودکان با عشق و عطش یادگیری وارد مراکز آموزش پیش‌دبستانی می­شوند. به‌ویژه، وقتی آنان تجارب یادگیری طراحی شده را برانگیزنده و کاربردی می­یابند به طور سیری‌ناپذیری به جذب و کاربست دانش می‌کوشند. تجارب یادگیری مثبتی که به کودکان فرصت انتخاب کردن و کاوشگری می­دهد به آنان کمک می­کند قابلیت­هایشان را بالا ببرند و پُر دل و جرئت پرورده شوند. اگرچه راه­ها و روش­های زیادی برای پرورش و پساخ دادن به نیازهای طبیعی کودکان برای یادگیری و کاوشگری وجود دارد، ولی برخی روش­ها کارآمدتر هستند و در صحنه عمل هم کارآیی خود را نمایان کرده‌اند. در کتاب حاضر، برترین روش­هایی را که یک مربی می‌تواند برای شورآفرینی بیشتر در کودکان برای آموختن و جست‌و‌جو به کار بگیرد آمده است. کتابِ «راهنمای روش­های آموزش در پیش‌دبستانی» جزو چهار کتابی است که برای تربیت مربیان پیش‌دبستانی تألیف شده است. در این کتاب 114 روش یا فن آموزشی به طور کاربردی معرفی شده­اند. راهبردهایی که در این کتاب آمده‌اند در قالب هشت گروه برشمرده در زیر طبقه‌بندی شده­اند. گروه­های هشتگانه راهبردهای آموزشی به ترتیب زیر هستند: 1) راهبردهای مبتنی بر فعالیت؛ 2) راهبردهای مبتنی بر هنر؛ 3) راهبردهای یادگیری مشارکتی؛ 4) راهبردهای آموزش مستقیم؛ 5) راهبردهای یادگیری مستقل؛ 6) الگوهای تحقیق و کاوشگری؛ 7) سبک­های یادگیری؛ 8) راهبردهای مهارت تفکر

نویسنده / نویسندگان
افسانه سنه
محرم آقازاده