یادگیری معکوس

یادگیری معکوس

یادگیری معکوس

درباره کتاب

بیش از چند دهه است که آموزش‌وپرورش در جهان و ایران، سودای آن دارد که فناوری‌های نو را به آموزش وارد کند. سودایی که به تدریج به رؤیا تبدیل شده و صرف هزینه‌ها و مبالغ هنگفت نتوانسته است آموزش‌و‌پرورش را از رخوت و کندی خارج کند. داده‌های پژوهش‌های گوناگون، نشان می‌دهد که اغلب نوآوری‌های عرصه فناوری اطلاعات در آموزش‌و‌پرورش ناکام بوده است و اگر هزینه این نوآوری‌ها در مسیری دیگر خرج می‌شد، آموزش‌و‌پرورش اکنون وضعیتی بهتر داشت و به انبار کالاهای دیجیتالی تبدیل نمی‌شد. کتاب حاضر شاید از این نظر استثنایی است که بیش از اینکه به مهارت‌های فناورانه، توجه داشته باشد، اساس کار آن بر توانایی معلم و انگیزه و اندیشه او استوار شده است، در عین اینکه نتیجه آن بهره‌وری از فناوری در بهترین شکل ممکن بوده است. این کتاب را نویسندگانی نوشته‌اند که علاوه بر آنکه روش خود را مبتنی بر دانش علمی تعلیم‌و‌تربیت کرده‌اند، خود نیز معلم‌اند و از بیرون گود معلمی، سخن نمی‌گویند. می‌توان گفت که تعلیم‌وتربیت در جهان امروز در نهایت راهی برخاسته از درون خود برای استفاده بهینه از فناوری در آموزش‌وپرورش یافته است

نویسنده / نویسندگان
جان برگمن
ارون سمز

مترجم / مترجمان
محمد عطاران
مریم فرحمندخانقاه