فهم پرلز (PIRLS)

فهم پرلز (PIRLS)

فهم پرلز (PIRLS)

درباره کتاب

پرلز، یک مطالعه جهانی است که سنگ بنای آن از سال 1970 میلادی توسط انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و با هدف مطالعه سنجش توانایی خواندن و درک مطلب در دانش‌آموزان کشورهای جهان بنیان گذاشته شده و پس از تغییرات علمی و شکلی، تاکنون به صورت دوره‌ای ادامه پیدا کرده است. این مطالعه، به دنبال آن است که متوجه شود دانش‌آموزان تا چه میزان میتوانند فرم‌های گوناگون نوشتاری زبان (داستان، شعر، شعر بازنویسی یا ترجمه شده، لطیفه، متن اطلاعاتی، نمایشنامه و ...) را درک کنند، ابعاد و لایه‌های متفاوت متون را تمیز دهند، معنای متن‌های خوانده شده را تشخیص دهند و خود، با سازنده‌گرایی، معانی جدیدی برای آن خلق کنند و از خواندن به مثابه یک تجربه ادبی برای به‌دست آوردن اطلاعات و استفاده از محتوای آن در زندگی روزمره بهره بگیرند.

نویسنده / نویسندگان
حسین قاسم‌پورمقدم
محرم نقی زاده
مرتضی مجدفر