معلم نسل آلفا

معلم نسل آلفا

معلم نسل آلفا

درباره کتاب

هر نسل ویژگی‌های متمایز خود را به دلیل تجربه مشترک زمانی را داراست که با توجه به تغییرات سریع و همه جانبه با نسل‌های قبل متفاوت است این تجربه زمانی مشترک نسل آلفا که از سال 2010 آغاز می گردد سری جدید از طبقه بندی نسل ها در قرن جدید است که با حروف یونانی نامگذاری شده است نسل قبل آخرین سری با آخرین حروف انگلیسی یعنی Z نامگذاری شده بود. نسل آلفا نسلی است که کاملا در قرن جدید همراه با تولد اینستاگرام و آیپد به دنیا آمده است و تجربیات گذشته ما را نداشته و برعکس تجربیات فناورانه ای را تجربه کرده‌اند که رخنمون آن در ارزش‌ها مهارت‌ها و اطلاعات آنان مشهود است. شناخت این نسل به منظور تعامل با آن ها در مدرسه و در کلاس درس بسیار ضروری می باشد نسل الفا با فرصت ها و تهدید‌های خود، خانواده، مدرسه و جامعه را به چالش می کشد معلمان به عنوان افراد مرجع جامعه و به عنوان پیشگامان عرصه آموزش همواره نیازمند یک تعامل سازنده می‌باشند تا از تجربه آن اولیا و دیگر افراد جامعه را بهره‌مند سازند. کتابی که پیش روی شماست کتاب ارزشمندی است که تعدادی از دانشگاه‌های کشور ترکیه به زبان انگلیسی در 9 پیشنهاد و در قالب 9 فصل گردآوری نموده‌اند . گرد آوری و تهیه این کتاب به عهده خانم نیهال یورتسِون یکی از اعضای هیئت علمی‌ دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه باهچه شهیر است. او دارای مدرک دکترا در رشتۀ برنامه درسی و آموزشی است. علایق تحقیقاتی او عمدتا طراحی آموزشی، توسعۀ برنامه‌درسی و توسعۀ حرفه‌ای معلمان را شامل می‌شود و این کتاب به همت ایشان گردآوری شده‌است امید است ترجمه این کتاب بتواند کمک شایانی را به معلمانی که در ایران دوست دارند با نسل جدید تعا مل بیشتری داشته باشند. یاری رساند و آن ها را در طراحی یک آموزش با کیفیت کمک کند.

نویسنده / نویسندگان
نیهال یورتسون

مترجم / مترجمان
محرم نقی زاده
کیارش رمضان نژاد