یادگیری معکوس در علوم

یادگیری معکوس در علوم

یادگیری معکوس در علوم

درباره کتاب

در جهان امروز تمرکز اغلب دولت‌های کشورهای پیشرفته بر دروس علوم، ریاضیات، مهندسی و فناوری است اما در کشور ما گرایش دانش‌آموزان به حوزه‌های علوم پایه و کسب دانش تخصصی در این علوم رو به کاهش است. از طرفی امکانات فناورانه، امکاناتی را فراهم کرده است که میتوان از قابلیت‌های جدیدی در آموزش علوم استفاده کرد. سرعت فناوریهای جدید و دسترسی به امکانات دیجیتالی در عصر حاضر در آموزش‌وپرورش تحولات جدی ایجاد کرده است. از این رو در کتاب حاضر سعی بر آن شده است که با توجه به اهمیت علوم در رشد کشور، از ظرفیت‌های فناوری برای آموزش لوم در مدارس استفاده کرد. شایان ذکر است که روشی که در کتاب حاضر مبتنی بر فناوریهای جدید در آموزش علوم توصیه میشود، صرفاً جنبه سخت‌افزاری فناوری را مد نظر قرار نداده است، بلکه در این رویکرد در آموزش علوم، سعی بر آن است که دانش‌آموز به حل مسئله برانگیخته شود و خود به صورت مستقل و با همراهی معلم و با استفاده از امکانات فناورانه، درس علوم را به صورت عمیق و در سطوح بالای تفکر بیاموزد (برگرفته از مقدمه مترجم).

نویسنده / نویسندگان
جان برگمن
ارون سمز

مترجم / مترجمان
زینب گلزاری
شیبا ملک
فاطمه شبیری
محمد عطاران
وحید عطاران