نمایشگاه در مدرسه: اسناد روزمره در گذر تاریخ

نمایشگاه در مدرسه: اسناد روزمره در گذر تاریخ

نمایشگاه در مدرسه: اسناد روزمره در گذر تاریخ

درباره کتاب

مجموعه حاضر كه با عنوان «نمایشگاه در مدرسه» تدوین شده است، تلاشی است تا آموزشكاران مدارس را در خلق موقعیت یادگیری از طریق به‌كارگیری ابزار نمایشگاه در محیط مدرسه، یاری نماید. اگرچه هر مدرسه با توجه به چشم‌انداز، رسالت، سلایق و نیازمندیهای خود میتواند از این مجموعه در زمینه‌ای خاص استفاده كند اما برای كاربست هرچه مطلبو‌تر این موقعیت یادگیری در مدرسه، پیشنهادهای زیر توصیه میشوند: 1) با جدا كردن برگ‌های این مجلد كه به صورت پرفراژ تدارك دیده شده و قرار دادن در پوششی شفاف در مدرسه، یك هفته، نمایشگاه برگزار كنید. 2) تعدادی از برگ‌های مختلف این مجموعه را انتخاب و به عنوان تابلوهای ثابت قاب شده در فضاهای خالی محیط مدرسه نصب نمایید. 3) از مسئولان اداره، اولیا و معلمان مدرسه نیز دعوت كنید تا بازدیدی از نمایشگاه‌های برگزار شده در محیط مدرسه به عمل آورند. 4) دانش‌آموزان را تشویق كنید تا در زمینه این موضوع، در محیط مدرسه نمایشگاهی ترتیب دهند و به این مجموعه بیفزایند. 5) برگ‌هایی از این مجموعه را انتخاب و با مهر و امضای مدیریت مدرسه، به صورت قاب شده و متناسب با مناسبت‌های مختلف به دانش‌آموزان هدیه دهید. 6) از نمایشگاه‌های برگزارشده در محیط مدرسه عكس و فیلم تهیه كنید و در آرشیو فعالیت‌های فرهنگی مدرسه نگه‌داری كنید یا روی وب‌سایت مدرسه به نمایش بگذارید. 7) متناسب با نمایشگاه برگزارشده، كتاب‌های مفید و جذاب برای خرید دانش‌‌آموزان، تهیه و به كتاب‌های موجود در كتابخانه مدرسه اضافه نمایید. 8) درباره موضوعات این نمایشگاه، یك نشست، گفت‌وگو یا همایش برگزار كنید.

نویسنده / نویسندگان
محرم نقی زاده