کاربرد هوش‌های چندگانه در آموزش‌های پیش‌دبستانی

کاربرد هوش‌های چندگانه در آموزش‌های پیش‌دبستانی

کاربرد هوش‌های چندگانه در آموزش‌های پیش‌دبستانی

درباره کتاب

هوش­های چندگانه پیام­آور این ایده هستند که انسان­ها باید بر اساس طبیعت و توانمندی­هایشان پرورده شوند. افزون بر این، این پیام در بستر نظریه هوش­های چندگانه برجسته است که انسان­ها را نمی­توان فقط از یک منظر مورد توجه قرار داد. هر کودک یا هر دانش­آموزی در مدرسه یا در مرکز پیش­دبستانی به رنگین‌کمانی می­ماند، ما باید چشم­هایمان را برای بهتر دیدن رنگ­های زیبایِ رنگین‌کمان­های کلاس خود تیزتر کنیم. کتابِ «کاربرد هوش‌های چندگانه در آموزش­های پیش‌دبستانی» جزو چهار کتابی است که برای تربیت مربیان آماده شده است. در این کتاب، ارائه فعالیت‌های یادگیری بر اساس هوش­ها و قابلیت‌های اساسی یادگیرنده مورد توجه است. کتاب حاضر، هشت هوشِ پیشنهادی از سوی هاوارد گاردنر را پوشش می‌دهد. مجموعه هوش‌های پوشش داده شده عبارت‌اند از: 1) هوش زبان‌شناختی؛ 2) هوش منطقی-ریاضیاتی؛ 3) هوش فضایی؛ 4) هوش بدنی-حرکتی؛ 5) هوش موسیقایی؛ 6) هوش طبیعت‌گرا؛ 7) هوش بین‌شخصی؛ 8) هوش درون‌شخصی. کتاب کاربرد هوش­های چندگانه در آموزش­های پیش‌دبستانی به زبانی بسیار روشن و عاری از پیچیدگی‌های نظری نوشته شده است. از این رو، این کتاب برای هر دو گروه مربیان و والدین/ سرپرستان نوآموزان خواندنی و کاربردی است.

نویسنده / نویسندگان
پاتریشیا فیپس

مترجم / مترجمان
افسانه سنه
محرم آقازاده