مانند فنلاند تدریس کنید: 33 راهبرد ساده برای داشتن کلاس‌های شاد

مانند فنلاند تدریس کنید: 33 راهبرد ساده برای داشتن کلاس‌های شاد

مانند فنلاند تدریس کنید: 33 راهبرد ساده برای داشتن کلاس‌های شاد

درباره کتاب

امروزه یکی از دغدغه های اساسی دلسوزان تعلیم و تربیت، برگزاری بسیاری از کلاس‌های تدریس در مدارس و دانشگاه‌ها، به شیوه‌های سنتی و ملال‌آور با بازدهی پایین است. بدون شکل یکی از نسخه‌های شفابخش این درد مزمن آموزش کشور، جایگزینی شیوه‌های برگزاری کلاس‌ها با روش‌های مفرح و شاد است. در این کتاب با 33 راهبرد آموزشی که داشتن کلاس‌های درس مطلوب و شاد را ممکن میسازد، آشنا خواهیم شد. آقای تیموتی معلمی را در ایالت بوستون آمریکا شروع و پس از چندین سال تدریس در آنجا، به وطن همسرش؛ یعنی کشور کوچک فنلاند، که از آغازه هزاره سوم به عنوان کشوری پیشرو در امر آموزش شناخته شده، مهاجرت نموده و کار تدریس را در آن فضای متفاوت ادامه داده است. این کتاب حاصل پژوهش‌های کاربردی و مقایسه روش‌های تدریس آمریکا و فنلاند است که توسط ایشان و در قالب 33 راهبرد تدریس برای اجرای کلاس‌های شاد به رشته تحریر درآمده است.

نویسنده / نویسندگان
تیموتی د. واکر

مترجم / مترجمان
محمدحسین بازوبندی
محمد دانش