آموزش مهارت خواندن

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

درباره دوره

آموزش مهارت خواندن

فهرست مطالب
1 -چیستی و چرایی خواندن
2 -مهارت درک مطلب - تمرکز
3 -مهارت درک مطلب - استنباط و تفسیر
4 -مهارت درک مطلب - ارزیابی
5 -اهداف ادبی و اطلاعاتی خواندن
6 -کلیات و جزئیات پرلز
7 -عوامل مربوط به مدرسه در سواد خواندن
8 -عوامل مربوط به معلم در سواد خواندن
9 -عوامل مربوط به دانش آموز در سواد خواندن
10 -عوامل مربوط به اولیا در سواد خواندن و بخش های ویژه کتاب
11 -تحلیل خطاهای یادگیری در پرلز
آزمون از محتواهای بخش اول
12 -درباره پرلز
13 -روند اجرای پرلز
14 -ایران در پرلز
15 -نگاهی به تاریخ پرلز
16 -منابع
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
آموزش مهارت خواندن
99505903
24 ساعت
28800 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

مرتضی مجدفر

پروفایل

حسین قاسم پور

پروفایل
مخاطبین دوره
 
ویژگی های دوره
 
برچسب ها
دوره های ضمن خدمت
ضمن خدمت
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی
ltms
دوره های مرتبط
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1001
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1000
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
95004609
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1002
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی