مهارت‌های تدریس

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -یاددهی و یادگیری
3 -پیرامون درس
4 -آثار تدریس
5 -نظریه‌های نوین و قدیم
6 -انواع روش تدریس
7 -روش تدریس مبتنی بر خلاقیت و مبتنی بر مغز
8 -روش تدریس تفکر انتقادی و کشف مفاهیم
9 -روش تدریس بارش فکری و بدیعه پردازی
10 -روش تدریس ساخت گرایی
11 -روش تدریس فراشناخت
12 -روش تدریس حل مسئله
آزمون از محتواهای بخش اول
13 -راهبردهای تدریس ارتباط کلامی و غیر کلامی
14 -راهبردهای تدریس بر انگیختن تامل
15 -راهبردهای تدریس پرورش خلاقیت
16 -راهبردهای تدریس طراحی سوال
17 -راهبردهای تدریس و نظریه پردازان
18 -راهبردهای اساسی و سوالات اساسی
19 -رویکرد تلفیقی(تلفیق ۶ ساحت تربیتی)
20 -رویکرد تلفیقی(تلفیق تدریس و ارزشیابی)
21 -الگوهای خلق موقعیت یادگیری تلفیقی (بخش اول)
22 -الگوهای خلق موقعیت یادگیری تلفیقی (بخش دوم)
23 -مراحل یادگیری معکوس
24 -چالش‌های یادگیری معکوس
25 -مزایای (ویژگی) یادگیری معکوس
26 -مقایسه یادگیری مستقیم و معکوس
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
مهارت‌های تدریس
99506871
14 ساعت
28000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

محرم آقازاده

پروفایل

عظیم محبی

پروفایل

محمود تلخابی

پروفایل
مخاطبین دوره
كارشناس امورفوق برنامه(124)
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
مدیرامورآموزشی(135)
مسئول امورآموزشی(1167)
كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171)
كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172)
كاردان امورآموزشی(1169)
كارشناس امور آموزشی(194)
مربی امورآموزشی(169)
آموزگاری(101)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)
مربی امورتربیتی(107)
مدیریت واحد آموزشی(120)
مشاور تحصیلی(949)
حق التدریس (9200)
ویژگی های دوره
شغلی (اختصاصی)
برچسب ها
دوره های ضمن خدمت
ضمن خدمت
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی
ltms
دوره های مرتبط
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1001
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1000
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1002
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی