محمود تلخابی

سوابق تحصیلی
پسادکتری، علوم شناختی، پژوهشکده علوم شناختی، 1390-1391
دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تهران، 1386- 1390
تجارب شغلی
عضو هیأت علمی رسمی دانشگاه فرهنگیان
عضو هیأت علمی و مدیرگروه ذهن، مغز و تربیت، مؤسسه عالی علوم شناختی
دبیر کارگروه آموزش و پرورش شناختی، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی
رییس پژوهشکده مطالعات تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان، 1394 تا 1395
مدیر گروه تربیت معلم انجمن مطالعات برنامه درسی 1394-1395
رییس پردیس دانشگاه فرهنگیان تهران، دانشگاه فرهنگیان، 1392- 1394
معاون آموزش عمومی، اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، 1380-1384
مدیر گروه روانشناسی، مراکز تربیت معلم و آموزش عالی فرهنگیان، 1378-1380
همکارهای با سایر نهادها
سازمان سمت- مدیر گروه علوم شناختی
ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی- مسئول کارگروه تربیت شناختی
کلینیک مغز و شناخت- مشاوره در اموره تربیتی
فرهنگستان علوم- عضو کمیه شناخت و رفتار
فعالیت­های پژوهشی
طراحی فعالیت‌های یادگیری تلفیقی مبتنی بر اصول آموزش و پرورش شناختی برای دوره دبستان، ستاد علوم و فناوری‌های علوم شناختی، در دست اجرا
طراحی و تدوین الگوی ثبت تجارب موفق شناختی برای مدارس ایران، ستاد علوم و فناوری‌های علوم شناختی، 1395
طراحی الگوی نظری آموزش و پرورش  شناختی، ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی، 1394
رشد شناختی از منظر علوم شناختی،  شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1392-1393
مطالعه بهبود آموزش- یادگیری و تفکر در پایه اول دبستان، 1391
نهادينه كردن بهبود كيفيت در مدارس ابتدائي و راهنمائي شهرزنجان، 1383
نياز سنجي فعاليت­هاي فوق برنامه دانش آموزان دوره راهنمائي و متوسطه،1382
سنجش مهارت­هاي اجتماعي دانش آموزان پايه پنجم وعوامل مؤثر  بر آن، 1381
سنجش نگرش معلمان نسبت آموزش توسعه و به كار گيري مهارت­هاي ياددهي – يادگيري، 1379
بررسي ميزان اگاهي­هاي دیني دانش آموزان دوره متوسطه و عوامل مؤثر بر آن، 1377
زمینه­ های تدریس
علوم شناختی
علوم یادگیری
مبانی فلسفی آموزش و پرورش
اصول آموزش و پرورش
روش­های نوین تدریس
مسائل آموزش و پرورش
مقالات و کتاب­ها
فعالیتهای منطقی – مشارکتی، زیر چاپ
شناخت و تربیت (اصول و مبانی علوم شناختی تربیت)، زیر چاپ
پرورش مهارتهای تفکر کودکان دو جلد، انتشارات انگاره ، 1397
تربیت ذهن: با تأکید بر نظریه ساختن دانش برایتر، انتشارات انگاره، 1396
کارکردهای اجرایی (توجه و تمرکز)، انتشارات انگاره، 1396
کارکردهای اجرایی (حافظه فعال)، انتشارات انگاره، 1396
کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ)، انتشارات انگاره، 1396
علوم شناختی و کاربردهای آن در آموزش. در کتاب علوم شناختی و کاربردهای آن (ویرایش دکتر سیدکمال خرازی)، انتشارات سمت، 1396.
پروژه‌های یادگیری - فعالیت‌های بین رشته‌ای زیست محیطی (انرژی‌های پاک) (تألیف) انتشارات انگاره، 1396
ذهن، یادگیری و آموزش (کاربرد اصول ذهن، مغز و تربیت) (ترجمه) انتشارات انگاره، (مترجمان همکار، آزاده بزرگی و لاله صحافی) 1395
بهسازی کلاس درس (کاربرد اصول ذهن مغز تربیت) (ترجمه)، دانشگاه فرهنگیان، (مترجمان همکار، آزاده بزرگی و لاله صحافی)، 1395
سفرهای ذهن (تألیف)، کورش چاپ (مؤلفان همکار ساناز یزدانپور، ساجده سلیمی و بهاره قمصری)، 1394         
مهارتهای اجرایی در کودکان و نوجونان (ترجمه)، کورش چاپ، 1393
پیچیدگی و فلسفه تعلیم و تربیت (ترجمه)، پژوهشکده مطالعات فرهنگی-اجتماعی (مترجم همکار رضا محمدی)، 1393
مغز تربیت یافته (ترجمه)، پژوهشکده علوم شناختی، (مترجم همکار، علی نوری)، 1391
مبانی آموزش و پرورش شناختی، سمت، (مؤلف همکار: کمال خرازی)، 1390
مهارت هاي تفكر  ( ترجمه)، جهاد دانشگاهی و   پژوهشكده علوم شناختي، (مترجم همکار یلدا دلگشایی)، 1389
مبانی روان شناختی آموزش برای همه (ترجمه)، انتشارات آییژ، (مترجم همکار، مقصود خدایاری) 1389
روان شناسي ياددهي – يادگيري (ترجمه)،انتشارات آییژ، (مترجم همکار، مقصود خدایاری)، 1384
بازاندیشی در فرایند آموزش ( تألیف) ، انتشارات آییژ، 1384
          مقالات ارائه شده در سمينارها و کنفرانس­ها

تأمل تربیتی در رابطه میان شناخت و فناوری، همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، مهر 1397.
آیا علوم شناختی مدارس را از آموزش‌گرایی نجات خواهد داد؟ همایش ملی آموزش، دانشگاه شهید رجایی، اردیبهشت 1397.
تربیت شهروندی و نظام تربیت معلم، همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی برنامه درسی، زنجان، اسفند 96
مطالعه تطبیقی سند ملی برنامه درسی بر اساس معیار ذهن، مغز و تربیت، انجمن آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه لرستان، آذر 1396. (همکار، نازنین رضازاده)
تحلیل نظام ارزشیابی از منظر علوم شناختی، دومین همایش ملی تربیت معلم، اصفهان، 1395.
تجارب جهانی تربیت معلم، اولین همایش ملی تربیت معلم، تهران، 1394.
رویكرد شناختي به تربيت دیني، کرمان، ایران، خرداد 1393
الگوی برنامه درسي علوم دبستان مبتني بر رویكرد شناختي، سومين همایش ملي آموزش، دانشگاه شهيد  رجایی، اردیبهشت 1390  (مؤلف همكار: دکتر عابد بدریان).
کاوش فلسفی در علوم اعصاب تربیتی ، اولین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، اردیبهشت 1389
بررسی و تبیین نسبت میان خلاقیت و فلسفه­ورزی ارائه شده به همایش تربیت فلسفی و فلسفه تربیت، بنیاد حکمت اسلامی صدرا سال 87
چگونه یادگیری دانش آموزان را اثربخش سازیم؟، مدیریت مدارس خارج از کشور، کویت همایش بین المللی: اردیبهشت  1387
تکنولوژی آموزشی؛ تبیین مفهومی و نسبت آن با قلمرو برنامه ریزی درسی، همایش جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام آموزشی ایران، دانشگاه بوعلی همدان، آذر 86.
مقایسه رویکردهای ارزشیابی: چهارچوبی برای انتخاب رویکرد ارزشیابی مؤثر، همایش ارزشیابی کیفی، بوشهر آبان 86
توصیف سیمای پیامبر اعظم(ص) در برنامه­های درسی: مطالعه موردی محتوای مکتوب برنامه­های درسی دوره­ی راهنمایی آموزش و پرورش، ایران:  همایش بین المللی، اردیبهشت 86
برنامه ریزی درسی غیر متمرکز: ضرورت و الزامات ، انجمن برنامه ریزی درسی ایران  کرمان: اسفند 84.
The Boundaries of Knowledge Society to Prepare Teachers in Iran, Canada: The university of Toronto, 2018
Teachers’ scenarios: the role of culture as a situated cognition, Canada: The university of British Columbia,2017
Lesson study to apply MBE principles to teaching process, WALS Conference, UK: Exeter University, 2016.
Coherency between cognition and emotion in Art education, 6th cognitive science conference, Iran, Tehran, 2015.
Assessing adolescents’ executive skills and intervening to modify their weaknesses, Budapest, Hungary, 2014.
The study of teaching-learning through thinking skills in the first grade of primary school, ICSS, Iran, 2013 14.
Conceptual examination of Bereuter's educational notion, Valencia , Spain, 2011
Cognitive education as a field of study, ICSS Iran , 2011
Discovering True Cultural Wealth, GYE Program, MOF Japan, 2004
 مقالات علمي – پژوهشي

تحلیل برنامه درسی آموزش پیش دبستان از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش، فصلنامه مطالعات برنامه درسی (زیر چاپ). 
نسبت میان علوم شناختی و فلسفه، فصلنامه تازه های علوم شناختی، پاییز 1397.
تجربه های ادبی و تربیت ذهن، فصلنامه جستارهای ادبی (ادبیات تعلیمی)، تابستان 96
هیجان و شناخت در تربیت، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، پاییز 95.
رویکرد شناختی به تربیت دینی، مجله نظریه و فلسفه تربیت، پاییز و زمستان 95.
آثار ماندگار: اهداف تعلیم و تربیت (اثر آلفرد نورث وایتهد)، دانشنامه ایرانی برنامه درسی، 1393 
آموزش و پرورش شناختی: از شناخت­گرایی کلاسیک تا ساختن دانش، فصلنامه پژوهش­های کاربردی روانشناسی، پاییز 1391.   
پیوند میان علوم اعصاب و تربیت: چالشها و امیدها، تازه های علوم شناختی، تابستان 91.
نقادی مفروضات فلسفى ديدگاه شناختى كارل برايتر بر اساس نظرية پل هرست (مؤلف همکار: فاطمه زیباکلام مفرد)،  فصلنامه تازه­های علوم شناختی ، پاییز 90.
واکاوی مفهوم شناختی دیدگاه تربیتی کارل برایتر در فصلنامه نوآوری­های آموزشی (مؤلف همکار: کمال خرازی)، بهار 90.
نوآوری علوم شناختی برای آموزش فلسفه ذهن، فصلنامه مطالعات میان رشته ای، بهار 89.
پژوهش تربیتی علم یا فلسفه؟، فصلنامه تازه­های علوم شناختی، زمستان 88.
برنامه ريزي درسي مبتني بر مغز ، فصلنامه نوآوري­هاي آموزشي، تابستان 87.
مقالات انگلیسی:

The Impact of Dialogic Learning on Students’ Attention and Academic Achievement, Annals of Behavioral Neuroscience, 2018; 1(1): 47-55
Cognitive Functions and the Model of Decision-Making Competence: The Specific Case of Organizational Setting, International Journal of Behavioral Science, 2017; 11(2): 67-73
 Cognitive Functions and the Model of Decision-Making Competence: The Specific Case of Organizational Setting, Int J Behav Sci Vol.11, No.2, Summer 2017
Conceptual examination of Bereuter's educational notion, Us-China education Journal , 2012
Foundations of cognitive education: Issues and opportunities, social  and behavioural science, 32 (2012) , 385-390.
مقالات آموزشي، تحليلي، اطلاع رساني

آموزش تفکر، مجله رشد تکنواوژی، آذر 96
یادگیری در اجتماعات برخط، رشد تکنولوژی آموزشی، اردیبهشت 95
کارکردهای اجرایی، رشد تکنولوژی آموزشی، اردیبهشت 95
ذهن چیست و چگونه عمل می­کند؟، مجله فلسفه تعلیم و تربیت، آبان 89
بازاندیشی در مفاهیم بنیادی تعلیم و تربیت، مجله فلسفه تعلیم و تربیت، مهر 89
فلسفه ذهن و پيامدهاي آن در تعليم و تربيت، مجله فلسفه تعلیم و تربیت، 87
شیوه­های تدریس: ترجیحات فراگیران، رشد تکنولوژی آموزشی، اردیبهشت 86
شیوه­های تدریس: حافظه دانش­آموزان، رشد تکنولوژی آموزشی، بهمن 85
آموزش کیفی متناسب با جنسیت، رشد تکنولوژی آموزشی، فروردین 85
نقش مناسبات انسانی در کیفیت یادگیری، رشد تکنولوژی، اسفند 84
ارزیابی کیفیت فرایند آموزش، رشد تکنولوژی، بهمن 84
بررسی جامعه شناختی مفهوم یادگیری، اندیشه فردا، پاییز  84
پایه­های فرهنگی یادگیری مشارکتی، رشد تکنولوژی آموزشی، آبان  84
تفکر نظام­مند، رشد تکنولوژی آموزشی، اسفند 83
مهارت­های مورد نیاز معلم، رشد تکنولوژی آموزشی، بهمن 83
مبانی علمی و هنری تدریس، رشد تکنولوژی آموزشی، دی 83
الگوهای آموزشی، رشد تکنولوژی آموزشی، آذر 83
معلم قرن 21، آبان 83
معلمان آینده، رشد تکنولوژی آموزشی، مهر 83
تفکر به مثابه  اساس ماهیت حرفه تدریس، رشد  معلم، فروردین و اردیبهشت 82
تاثير فن­آوری آموزشي بر مدل­های آموزشی (ترجمه)، رشد تكنولوژي‌آموزشی،فروردین و اردیبهشت 83
تئوري تربيتي …(ترجمه)، نشريه تربيت، آبان  80
معلم به مثابه مشاور كلاس درس، نشريه تربيت، بهمن  79
جامعه و اهداف اجتماعي تربيت، نشريه تربيت، تابستان 78
اجتماعي شدن از طريق فعاليت­هاي آموزشگاهي، نشريه تربيت، دي 76
گذري بر ديدگاه تربيتي فيض، نشريه تربيت، آبان 75
عضویت در مجامع علمی- پژوهشی
انجمن بین­المللی Mind, Brain, and Education
انجمن بین­المللی Learning and the Brain
انجمن بین المللی Cognitive Psychology and Education
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
عضو انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
هیأت تحریریه فصلنامه تازه­های علوم شناختی از سال 87 – 89
هیأت تحریریه ماهنامه رشد تکنولوژی از سال 88 تا کنون
کارگروه پژوهش، فناوری و زیرساخت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی (معاونت فناوری ریاست جمهوری)