لیلا سلیقه دار

لیلا سلیقه‌دار دبیر گروه تربیت غیر رسمی و خانواده در مجله شوق تغییر است. او در رشته برنامه‌ریزی آموزشی و در مقطع دکتری تحصیل کرده و تاکنون تألیفات زیادی به صورت فردی و گروهی در این زمینه داشته است. سلیقه‌دار، مدرس دوره‌ آموزش خانواده و دوره مهارت‌های زندگی و مشاور تحصیلی، رشد و تربیتی کودکان و نوجوانان نیز هست.