برنامه ریزی آموزشی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

درباره دوره

برنامه ریزی آموزشی

فهرست مطالب
1 -مقدمه ای برای برنامه سالانه
2 -برنامه ریزی راهبردی
3 -ارزش ها در برنامه مدرسه
4 -ماموریت و رسالت برنامه مدرسه
5 -چشم انداز در برنامه مدرسه
6 -اهداف در برنامه مدرسه
7 -برنامه عملیاتی به سبک تعالی - 1
آزمون از محتواهای بخش اول
8 -برنامه عملیاتی به سبک تعالی - 2
9 -ارزیابی بیرونی برنامه
10 -12 عامل کاربردی در برنامه سالانه
11 -هدف نویسی در برنامه
12 -زمان اجرا و جریان برنامه
13 -بودجه ریزی و کنترل برنامه
14 -انگیزش و جایگزینی برنامه و ...
15 -منابع
16 -ضمائم
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
برنامه ریزی آموزشی
91400467
24 ساعت
48000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

مرتضی مجدفر

پروفایل

عظیم محبی

پروفایل
مخاطبین دوره
  
ویژگی های دوره
  
برچسب ها
فیلم آموزشی
ltms
دوره های مرتبط
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1000
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1002
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1001
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی