برنامه ریزی آموزشی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

درباره دوره

برنامه ریزی آموزشی

فهرست مطالب
1 -مقدمه ای برای برنامه سالانه
2 -برنامه ریزی راهبردی
3 -ارزش ها در برنامه مدرسه
4 -ماموریت و رسالت برنامه مدرسه
5 -چشم انداز در برنامه مدرسه
6 -اهداف در برنامه مدرسه
7 -برنامه عملیاتی به سبک تعالی - 1
آزمون از محتواهای بخش اول
8 -برنامه عملیاتی به سبک تعالی - 2
9 -ارزیابی بیرونی برنامه
10 -12 عامل کاربردی در برنامه سالانه
11 -هدف نویسی در برنامه
12 -زمان اجرا و جریان برنامه
13 -بودجه ریزی و کنترل برنامه
14 -انگیزش و جایگزینی برنامه و ...
15 -منابع
16 -ضمائم
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
برنامه ریزی آموزشی
91400467
24 ساعت
40800 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

مرتضی مجدفر

پروفایل

عظیم محبی

پروفایل
دوره های مرتبط
اصول عقاید 2
92503042
اصول عقاید 2
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
اصول عقاید 3
92503045
اصول عقاید 3
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
 سنجش استعداد و توانمندی کاربردی