مدیریت کلاس درس

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -مقدمه دوره
2 -دانش آموزان چگونه بهتر یاد می گیرند؟(تفکر)
3 -دانش آموزان چگونه بهتر یاد می گیرند؟(تعامل و هم اندیشی)
4 -دانش آموزان چگونه بهتر یاد می گیرند؟(دست ورزی)
5 -دانش آموزان چگونه بهتر یاد می گیرند؟(خودارزیابی و خودپالایی)
6 -طراحی آموزشی در کلاس درس
7 -محورهای اصلی یادگیری
8 -تکالیف تمرینی و توسعه ای
9 -ارزشیابی پایانی چیست؟
آزمون از محتواهای بخش اول
10 -اقدام پژوهی
11 -طرح درس
12 -ساختار درس
13 -تدریس در کلاس های چند پایه
14 -مدیریت کلاس
15 - ساختار طرح درس
16 -انواع ساختار طرح درس و طرح درس نیمه ساخته
17 -اهداف آموزشی
18 -هدف نویسی
19 -طرح درس های نیمه ساخته
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
مدیریت کلاس درس
91401522
32 ساعت
54400 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

محرم آقازاده

پروفایل

عظیم محبی

پروفایل
مخاطبین دوره
 
ویژگی های دوره
 
دوره های مرتبط
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
اصول عقاید 3
92503045
اصول عقاید 3
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
 سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
اصول عقاید 2
92503042
اصول عقاید 2