روش های مطالعه و یادگیری

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -لایه ها و موضوعات مشاوره
3 -اهمیت نقش مشاوره
4 -روش های مطالعه PQ6R (پیش مطالعه)
5 -روش های مطالعه PQ6R (سوال گذاری)
6 -روش های مطالعه PQ6R (خواندن - ثبت کردن)
7 -روش های مطالعه PQ6R (تفکر عمیق)
8 -روش های مطالعه PQ6R (اصلاح و بازنگری)
9 -روش های مطالعه PQ6R (بازگو نمودن)
10 -روش های مطالعه PQ6R (مرور و تکرار)
11 -محتوای توصیفی را چگونه بخوانیم؟
12 -محتوای استفهامی را چگونه بخوانیم؟
13 -محتوای کاربردی تحلیلی را چگونه بخوانیم؟
14 -الگوریتم تشخیص(زمان کافی)
15 -الگوریتم تشخیص(کیفیت مطالعه)
16 -الگوریتم تشخیص(تمرینات مناسب)
17 -الگوریتم تشخیص(کیفیت تمرینات - مرور تکرار)
18 -الگوریتم تشخیص(ارزیابی مناسب - تحلیل آزمون - تمرکز روی مطالعه و تعادل آن با تمرینات)
آزمون از محتواهای بخش اول
19 -مهارت یادداشت برداری
20 -مهارت تست زنی
21 -مقایسه تست های آموزشی و سنجشی (1)
22 -مقایسه تست های آموزشی و سنجشی (2)
23 -روش پیشنهادی تست زنی
24 -طبقه بندی خطاهای آزمون
25 -خطاهای آزمون ( آشفتگی ذهنی)
26 -خطاهای آزمون ( کمبود معلومات)
27 -خطاهای آزمون ( بی دقتی)
28 -خطاهای آزمون ( فراموشی - کمبود وقت)
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
روش های مطالعه و یادگیری
91401412
12 ساعت
24000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

سید احمد میربلند

پروفایل

نادر شکوری

پروفایل

امیرحسین جعفرقلی

پروفایل
مخاطبین دوره
كارشناس امورفوق برنامه (124)
كاردان امورفوق برنامه (125)
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی (131)
كاردان برنامه ریزی امورتربیتی (132)
مسئول امورآموزشی (1167)
كارشناس امور پژوهشی (1168)
كاردان امورآموزشی (1169)
كاردان امورپژوهشی (1170)
كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی (1171)
كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی (1172)
كارشناس امور آموزشی (194)
مربی امورآموزشی (169)
آموزگاری (101)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی (104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه (105)
مربی امورتربیتی (107)
حق التدریس بگیر (9200)
دوره های مرتبط
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1002
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1000
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1001
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی