امیرحسین جعفرقلی

 • فوق دکتری در رشته پزشکی
  استخدام رسمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  محقق و مشاور در زمینه مسائل تحصیلی
  مشاور مدعو صدا و سیما(برنامه فرصت برابر و رادیو فرهنگ)
   5 سال دوره آموزشی در روانکاوی
   3 تحقیق و پژوهش در مسائل پزشکی
  رساله دکترا در زمینه اضطراب و وسواس
  مشاور رتبه های 1-3-5-8-9-10-11-14-15-21-24-27-34 کنکور سراسری
   16 سال مشاوره تحصیلی و روانشناختی
  دارای 30 تحقیق در مسائل روانشناختی نوجوانان