تعاریف و مفاهیم مدیریت آموزشگاهی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -معرفی دوره
2 -مقدمه (مدرسه در تراز سند تحول بنیادین)
4 -پیش فرض های تحول
5 -چیستی تحول
6 -نظریه های تحول آفرینی
7 -مدرسه تربیت محور
8 -مدرسه،کانون تربیتی محله(نگاه گذشته گرا)
9 -مدرسه،کانون تربیتی محله(نگاه تحول گرا)
10 -مدرسه،کانون تربیتی محله (مثال هایی از تعاملات اثربخش)
11 -مدرسه،کانون تربیتی محله (مدیر مدرسه الزامات تحول)
12 -رویکرد فرهنگی-تربیتی در مدرسه
13 -تربیت پذیری با تربیت کردن
14 -تربیت
15 -فرهنگ
16 -مصادیقی از رویکرد فرهنگی تربیتی مدرسه(1)
17 -مصادیقی از رویکرد فرهنگی تربیتی مدرسه(2)
18 -مقدمه( زیر نظام های سند تحول بنیادین)
19 -زیر نظام های سند تحول تحول بنیادین
20 -زیرنظام تربیت معلم و نیروی انسانی(سیاست های اجرائی)
21 -زیرنظام تربیت معلم و نیروی انسانی(گزاره های مرتبط با معلمان)
22 -زیرنظام تربیت معلم و نیروی انسانی(مراکز تربیت معلم و انعطاف)
23 -زیر نظام فضا،تجهیزات و فناوری (مقدمه)
24 -زیر نظام فضا،تجهیزات و فناوری (سیاست اجرایی و ملاحظات)
25 -زیر نظام راهبری و مدیریت(اهم وظایف راهبران و مدیران)
26 -زیر نظام راهبری و مدیریت(خصوصیات مدرسه صالح چرخش های تحول آفرین)
27 -زیر نظام تامین و تخصیص منابع مالی(وظایف و رویکرد)
28 -زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی(چالش ها)
29 -زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی(چرخش های تحول آفرین)
30 -زیر نظام پژوهش و ارزشیابی(وظایف)
31 -زیر نظام پژوهش و ارزشیابی(اصول چرخش های تحول افرین)
32 -زیرنظام برنامه درسی ملی(اصول-مبانی)
33 -مقدمه (ساحت های سند تحول بنیادین)
35 -چرایی آشنایی با ساحت های تربیتی
36 -نقش معلمان در تربیت دانش آموزان
37 -ضرورت و اهمیت ساحت های تعلیم و تربیت
38 -ساحت تعلیم و تربیت و اجرای آن
39 -ساحت تعلیم و تربیت زیستی و بدنی
40 -رویکردهای ساحت تعلیم و تربیت زیستی و بدنی
41 -اصول ساحت تعلیم و تربیت زیستی و بدنی
42 -ساحت تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای
43 -رویکردهای ساحت تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای
44 -اصول ساحت تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای
45 -ساحت تعلیم و تربیت علمی و فناوری
46 -اصول و رویکرد های ساحت تعلیم و تربیت علمی و فناوری(1)
47 -اصول و رویکرد های ساحت تعلیم و تربیت علمی و فناوری(2)
48 -ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی،و اخلاقی
49 -اصول و رویکردهای ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی،عبادی،اخلاقی(1)
50 -اصول و رویکردهای ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی،عبادی،اخلاقی(2)
51 -ساحت تعلیم و تربیت زیبایی شناسی و هنری(حدود،رویکرد،اصول)
52 -ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی
53 -اصول ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی
آزمون از محتواهای بخش اول
54 -مقدمه(مسائل آموزش و پرورش(عملکرد فرهنگی))
55 -مدرسه به مثابه سازمان فرهنگی
56 -فرهنگ چیست؟
57 -عناصر فرهنگی و جلوه الگوی فرهنگی مدارس(1)
58 -عناصر فرهنگی و جلوه الگوی فرهنگی مدارس(2)
59 -ماهیت فرهنگی مدرسه
60 -کارکرد فرهنگی مدرسه(1)
61 -کارکرد فرهنگی مدرسه(2)
62 -الگوی فرهنگی مدارس ایران و پیامد های آن(1)
63 -تاب آوری در فرهنگ مدارس
64 -الگوی فرهنگی مدارس ایران و پیامد های آن(2)
65 -ویژگی مدرسه صالح
66 -مقدمه (مسائل آموزش و پرورش(عدالت آموزشی))
67 -چیستی عدالت
68 -ارزش و ابعاد عدالت در قرآن کریم و کلام ائمه
69 -عدالت آموزشی
70 -آموزش و پرورش : کالای عمومی گران قیمت
71 -توزیع فرصت های عادلانه آموزشی و تربیتی
72 -توانمندسازی و ظرفیت دولت در تدوین خط مشی های عادلانه
73 -دغدغه خط مشی گذاران آموزش و پرورش
74 -گونه های عدالت آموزشی
75 -برابری (Equality) و آثار برابری آموزشی
76 -برابری (Equity) و الزامات تحقق آن
77 -آثار عدالت اجتماعی (پایداری و اصلاح جامعه اسلامی و رشد فضائل اخلاقی)
78 -آثار عدالت اجتماعی (آبادی، برکت و قدرتمندی جامعه اسلامی)
79 -خط مشی مدارس نمونه دولتی (مساله و ضرورت)
80 -خط مشی مدارس نمونه دولتی (شکل دهی، اجرا و ارزیابی)
81 -خط مشی مدارس نمونه دولتی (اصلاح و تغییر، خاتمه یا تداوم)
82 -خط مشی مدارس تشکیل گروه های آموزشی (مساله و ضرورت)
83 -خط مشی مدارس تشکیل گروه های آموزشی (دستورگذاری، شکل گیری و ارزیابی)
84 -خط مشی مدارس تشکیل گروه های آموزشی (اصلاح و تغییر، خاتمه یا تداوم)
85 -خط مشی مدارس تشکیل پژوهش سراهای دانش آموزی
86 -خط مشی مدارس تشکیل مدارس شبانه روزی
87 -خط مشی عدالت توزیع نیروی انسانی
88 -خط مشی مدارس تشکیل موسسه مردم
آزمون از محتواهای بخش دوم
89 -مقدمه( برنامه ریزی آموزشی )
90 -تفکر استراتژیک چیست؟
91 -تفکر استراتژیک در سخن بزرگان(1)
92 -تفکر استراتژیک در سخن بزرگان(2)
93 -تفکر استراتژیک در سخن بزرگان(3)
94 -نگاه استراتژیک و راهبردی یک مدیر(1)
95 -نگاه استراتژیک و راهبردی یک مدیر(2)
96 -نگاه استراتژیک و راهبردی یک مدیر(3)
97 -تفکر استراتژیک چه می گوید؟
98 -الگوی جامع مدیریت استراتژیک
99 -برنامه ریزی استراتژیک یک مدرسه(1)
100 -برنامه ریزی استراتژیک یک مدرسه(2)
101 -مثالی از برنامه استراتژیک یک مدرسه
102 -رابطه بین مشکل و مسئله
103 -مدل تحلیل سوالات
104 -نمودار حیطه نیرو
105 -رابطه نمودار حیطه نیرو و SWOT
106 -نمونه اجرای برنامه استراتژیک
108 -از عصر کشاورزی تا عصر مفهومی
109 -سیر تاریخی سازمان ها
110 -پنجمین فرمان (قابلیت های فردی)
111 -پنجمین فرمان (الگوهای ذهنی-چشم انداز مشترک)
112 -پنجمین فرمان (یادگیری گروهی-تفکر سیستمی)
113 -ناتوانی های یادگیری
114 -آینده مدرسه
115 -پیشنهادهای آموزشی
116 -پیوست
آزمون از محتواهای بخش سوم
آزمون نهایی
تعاریف و مفاهیم مدیریت آموزشگاهی
99506889
36 ساعت
72000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

حیدر تورانی

پروفایل

علی اصغر فانی

پروفایل

مهدی نوید ادهم

پروفایل

رضا مددی

پروفایل

اسفندیار چهاربند

پروفایل
مخاطبین دوره
 
ویژگی های دوره
 
دوره های مرتبط
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1000
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1001
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1002
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی