حیدر تورانی

دکتر حیدر تورانی متولد سال 1339 می باشد.وی تحصیلات خود در مقطع کارشناسی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی، در دانشگاه تهران را در سال 1362 آغاز و در سال 1367 به پایان رساند. وی در سال 1369 در رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شد ودر سال 1372 فارق التحصیل شد. دوره دکتری (PHD) وی در رشته مدیریت آموزشی از سال 1375 آغاز و در سال 1379 پایان پذیرفت.

از سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی وی می توان به ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه 10 تهران، مشاور طرح و برنامه معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش، مديریت كميته آموزش و ترويج سند ملي آموزش و پرورش، معاون پژوهشي موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي و ... می توان نام برد. آخرین سمت اجرایی وی سرپرستی سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی بود که از سال 1397 تا 1398 به طول انجامید.