آیین نگارش و مکاتبات

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -ساختار نامه های اداری
3 -انواع نامه های اداری
4 -نکات مهم در خصوص نامه های اداری
5 -انواع نامه های داخلی
6 -انواع نامه های خارجی
7 -ویژگی نامه های اداری
8 -نکات کلی در خصوص نامه نگاری فارسی
9 -نمونه عملی نامه نگاری فارسی
10 -اجزای اصلی یک نامه اداری
11 -سربرگ در نامه های اداری
12 -عنوان در نامه های اداری
13 -اصول نگارش نام و عنوان اشخاص
آزمون از محتواهای بخش اول
14 -متن در نامه های اداری
15 -نکات ضروری در نگارش متن اصلی(1)
16 -نکات ضروری در نگارش متن اصلی(2)
17 -امضا در نامه های اداری
18 -رونوشت در نامه های اداری
19 -پرسش های اساسی پیش از ارسال نامه
20 -تفاوت بین نامه عطف،پیرو و بازگشت
21 -نکات ضروری در پایان نامه
22 -پاراف
23 -پیوست-رونوشت
24 -دفتر اندیکاتور/ذیل یا زیر؟
25 -صورتجلسه
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
آیین نگارش و مکاتبات
91005610
24 ساعت
40800 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرس دوره

محمد حسن بهروزیان

پروفایل
دوره های مرتبط
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
 سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
اصول عقاید 2
92503042
اصول عقاید 2
اصول عقاید 3
92503045
اصول عقاید 3