اقدام پژوهی (کنش پژوهی)

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -تعریف اقدام پژوهی
2 -ویژگی های اقدام پژوهی
3 -اهداف و نتایج اقدام پژوهی
4 -مراحل اقدام پژوهی
5 -گزارش نویسی (1)
6 -گزارش نویسی (2)
7 -شیوه نگارش گزارش
آزمون از محتواهای بخش اول
8 -مردم سالاری دانشی
9 -الگوهای اقدام پژوهی (1)
10 -الگوهای اقدام پژوهی (2)
11 -ویژگی های اقدام پژوه
12 -اعتبار و روایی و اصول اخلاقی
13 -پیشنهادات
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
اقدام پژوهی (کنش پژوهی)
91401409
24 ساعت
36000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرسین دوره

ابولفضل بختیاری

پروفایل

فاطمه آقاخانی

پروفایل
مخاطبین دوره
كارشناس امورفوق برنامه(124)
كاردان امورفوق برنامه(125)
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
كاردان برنامه ریزی امورتربیتی(132)
مسئول امورآموزشی(1167)
كارشناس امور پژوهشی(1168)
كاردان امورآموزشی(1169)
كاردان امورپژوهشی(1170)
كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171)
كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172)
ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)
كارشناس امور آموزشی(194)
مربی امورآموزشی(169)
آموزگاری(101),دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)
مربی امورتربیتی(107)
مدیریت واحد آموزشی(120)
مشاور تحصیلی(949)
مراقب بهداشت(950)
مربی بهداشت مدارس(405)
کارکنان غیر انتفاعی(9100)
حق التدریس بگیر(9200)
برچسب ها
دوره های ضمن خدمت
ضمن خدمت
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی
ltms
مقالات مرتبط
نمایشگاه کتاب فارغ التحصیلان پیشنهاد آموزشی
9 0
نمایشگاه کتاب فارغ التحصیلان
محرم نقی زاده
ادامه مطلب
دوره های مرتبط
مستند سازی و اشاعه تجارب موفق آموزش و پرورش
91402049
مستند سازی و اشاعه تجارب موفق آموزش و پرورش
آینده پژوهی
91401441
آینده پژوهی
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
91400322
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
آموزش الكترونیكی
91400810
آموزش الكترونیكی