فاطمه آقاخانی

پیشینه تحصیلی:
دانشجوی دکتری علوم تربیتی- گرایش برنامه¬ریزی درسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن سال 1396
کارشناسی¬ارشد علوم تربیتی- گرایش برنامه¬ریزی درسی سال تحصیلی 89-90 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 (پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور به دلیل شاگرد ممتازی در دوره کارشناسی)
کارشناسی علوم تربیتی- گرایش مدیریت و برنامه¬ریزی آموزشی سال تحصیلی 86-87 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پیشینه فعالیت:
کارشناس آموزش در اداره برنامه¬ریزی و طراحی آموزشی- مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران/ از سال 1391 تا کنون 
اعتبار بخش آموزش دوره¬های آموزشی در اداره برنامه¬ریزی و طراحی آموزشی- مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران/ از سال 1393 تاکنون 
همکاری در تدوین، طراحی و اعتبار بخشی آموزشی کاربرگ¬های آموزشی در نظام جامع آموزش¬های عمومی و شهروندی
دبیر کارگروه¬های تخصصی مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران/ از سال 1393 تا 1396
دستیار پژوهش در واحد امور پژوهشی دانشگاه فرهنگیان/ از سال 1396 تا کنون
دستیار پژوهش در پژوهش¬های تحقیقاتی در پژوهشکده آموزش و پرورش/ از سال 1390 تا 1395
مدرس علوم اجتماعی و مشاور تحصیلی در دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه ریحانه الرسول منطقه 18 تهران سال تحصیلی 86-87
گوینده داستان¬های کتاب¬های خانه¬های کودک گروه سنی 6 سال برای خانه¬های کودک سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
همکاری و گویندگی در موشن کلیپ¬های طرح جهاد مهربانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران/ سال 1396
گوینده اپلیکیشن حیوانات قرآنی 
گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت برنامه¬ای (شبکه 4، قرآن و جام جم) سال 85-87
پیشینه پژوهش و تألیف:
تألیف کتاب «کنش پژوهی (اقدام پژوهی) نویسندگان دکتر ابوالفضل بختیاری و فاطمه آقاخانی سال 1398/ انتشارات مرآت
همکاری در تدوین و ویراستاری محتوایی 16جلد کتاب گروه سنی 4،5،6 ساله ویژه خانه¬های کودک شهر شکوفه¬های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سال¬های تحصیلی 97-99 
همکار پژوهش در تدوین کتاب فرهنگ خلاقیت نوشته دکتر ابوالفضل بختیاری سال 1395
همکار مؤلف در تدوین فصل 2 کتاب آموزش خانواده نوشته دکتر ابوالفضل بختیاری سال 1392
همکاری در تدوین 12 جلد کتاب با محوریت مهارت¬های اجتماعی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 1392
همکاری در تدوین، طراحی و اعتبار بخشی آموزشی کاربرگ¬های آموزشی در نظام جامع آموزش¬های عمومی و شهروندی 1391
نگارش و چاپ مقاله در مجله پیام ام اس، بخش دپارتمان حوزه رفتاری و آموزشی سال 1390