مسئول پایگی کاربردی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

درباره دوره

دوره ای که پیش روی شماست دوره ای است با عنوان مسئول پایگی کاربردی( Practical Pastoral Leadering) این دوره تجربه زیسته ارائه دهنده دوره می باشد. که همراه با منابع و توصیه های آموزشی در اختیار دیگر مسئولین پایه ها قرار می گیرد .مسئولین پایه ها علاوه بر استفاده از این تجربه زیسته می توانند از منابع این دوره نیز بهرمند گردند.

فهرست مطالب
1 -معرفی دوره حرفه ای
2 -درباره دوره
3 -تاریخچه
4 -ضرورت و لزوم - 1
5 -ضرورت و لزوم - 2
6 -ویژگی های مسئول پایه
7 -حوزه تسلط - 1
8 -حوزه تسلط - 2
9 -چارت و مسئول پایگی
10 -شرح وظایف پرورشی
11 -شرح وظایف آموزشی
12 -تقویم مسئول پایگی
13 -زنگ مشاوره
14 -ابزارهای مسئول پایه
15 -نکات مهم
16 -سخن آخر (جمع بندی)
آزمون نهایی
17 -پیوست 1 - کیفیت بخشی سیستم آموزش مدرسه با سیستم سنجش و ارزشیابی مرآت
18 -پیوست 1 - سرویس سنجش یادگیری
19 -پیوست 1 - سرویس آزمون هماهنگ
20 -پیوست 1 - سرویس کارپوشه
21 -پیوست 2- دفترچه مسئول پایه
22 -پیوست 3- نمونه تفاهم نامه آموزشی
23 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه چهارم
24 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه پنجم
25 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه ششم
26 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه هفتم
27 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه هشتم
28 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه نهم
29 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دهم ریاضی
30 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دهم تجربی
31 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دهم انسانی
32 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی یازدهم ریاضی
33 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی یازدهم تجربی
34 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی یازدهم انسانی
35 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دوازدهم ریاضی
36 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دوازدهم تجربی
37 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دوازدهم انسانی
38 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری پایه چهارم
39 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری پایه پنجم
40 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری پایه ششم
41 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری پایه هفتم
42 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری پایه هشتم
43 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری پایه نهم
44 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری دهم ریاضی
45 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری دهم تجربی
46 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری دهم انسانی
47 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری یازدهم ریاضی
48 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری یازدهم تجربی
49 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری یازدهم انسانی
50 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری دوازدهم ریاضی
51 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری دوازدهم تجربی
52 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری دوازدهم انسانی
مسئول پایگی کاربردی
91401041
30 ساعت
60000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرس دوره

محرم نقی زاده

پروفایل
مخاطبین دوره
 
ویژگی های دوره
 
دوره های مرتبط
مهارت تاب آوری
91301817
مهارت تاب آوری
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
95004609
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه