بررسی و روش تدريس فیزیک پايه يازدهم

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -ضمیمه: یادگیری رشد دهنده؛ ارائه الگویی سه ضلعی برای تعالی مدرسه از طریق اصلاح فرایند یادگیری / محمود امانی طهرانی
2 -کلیات؛ آموزش فیزیک 2
3 -بررسی کتاب؛ بررسی مختصر فصول، فصل اول بخش باری الکتریکی (1-1) و پایستگی و کوانتیده بودن بار
4 -بررسی کتاب؛ فصل اول بخش قانون کولن (3-1)
5 -بررسی کتاب؛ فصل اول بخش میدان الکتریکی (4-1)
6 -بررسی کتاب؛ فصل اول بخش میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار (5-1)
7 -بررسی کتاب؛ فصل اول بخش خطوط میدان الکتریکی (6-1)
8 -بررسی کتاب؛ فصل اول بخش انرژی پتانسیل الکتریکی (7-1) و پتانسیل الکتریکی (8-1)
9 -بررسی کتاب؛ فصل اول بخش میدان الکتریکی در داخل رساناها (9-1)
10 -بررسی کتاب؛ فصل اول بخش خازن (10-1)
11 -بررسی کتاب؛ فصل اول خازن با دی الکتریک (11-1) و انرژی خازن (12-1)
12 -بررسی کتاب؛ فصل دوم بخش جریان الکتریکی (1-2)
13 -بررسی کتاب؛ فصل دوم بخش مقاومت الکتریکی و قانون اهم (2-2)
14 -بررسی کتاب؛ فصل دوم بخش عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی (3-2)
15 -بررسی کتاب؛ فصل دوم بخش نیروی محرکهٔ الکتریکی و مدارها (4-2)
16 -بررسی کتاب؛ فصل دوم بخش توان در مدارهای الکتریکی (5-2)
17 -بررسی کتاب؛ فصل دوم بخش ترکیب مقاومت ها (6-2)
آزمون از محتواهای بخش اول
18 -کلیات؛ بخش دوم کتاب
19 -فصل سوم؛ مغناطیس و قطب های مغناطیسی
20 -فصل سوم؛ میدان مغناطیسی
21 -فصل سوم؛ نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّه باردار متحرک در میدان مغناطیسى
22 -فصل سوم؛ نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان
23 -فصل سوم؛ میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی
24 -فصل سوم؛ ویژگی های مغناطیسی مواد
25 -فصل چهارم؛ پدیده القای الکترومغناطیسی
26 -فصل چهارم؛ قانون القای الکترومغناطیسی فاراده
27 -فصل چهارم؛ قانون لنز
28 -فصل چهارم؛ القاگرها
29 -فصل چهارم؛ جریان متناوب
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
بررسی و روش تدريس فیزیک پايه يازدهم
99506040
32 ساعت
54400 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرسین دوره

احمد احمدی

پروفایل

روح الله خلیلی

پروفایل

سیروان مردوخی

پروفایل
مخاطبین دوره
دوره های مرتبط
اصول عقاید 3
92503045
اصول عقاید 3
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
 سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
اصول عقاید 2
92503042
اصول عقاید 2