بررسی و روش تدريس فیزیک پايه يازدهم

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -ضمیمه: یادگیری رشد دهنده؛ ارائه الگویی سه ضلعی برای تعالی مدرسه از طریق اصلاح فرایند یادگیری / محمود امانی طهرانی
2 -کلیات؛ آموزش فیزیک 2
3 -بررسی کتاب؛ بررسی مختصر فصول، فصل اول بخش باری الکتریکی (1-1) و پایستگی و کوانتیده بودن بار
4 -بررسی کتاب؛ فصل اول بخش قانون کولن (3-1)
5 -بررسی کتاب؛ فصل اول بخش میدان الکتریکی (4-1)
6 -بررسی کتاب؛ فصل اول بخش میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار (5-1)
7 -بررسی کتاب؛ فصل اول بخش خطوط میدان الکتریکی (6-1)
8 -بررسی کتاب؛ فصل اول بخش انرژی پتانسیل الکتریکی (7-1) و پتانسیل الکتریکی (8-1)
9 -بررسی کتاب؛ فصل اول بخش میدان الکتریکی در داخل رساناها (9-1)
10 -بررسی کتاب؛ فصل اول بخش خازن (10-1)
11 -بررسی کتاب؛ فصل اول خازن با دی الکتریک (11-1) و انرژی خازن (12-1)
12 -بررسی کتاب؛ فصل دوم بخش جریان الکتریکی (1-2)
13 -بررسی کتاب؛ فصل دوم بخش مقاومت الکتریکی و قانون اهم (2-2)
14 -بررسی کتاب؛ فصل دوم بخش عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی (3-2)
15 -بررسی کتاب؛ فصل دوم بخش نیروی محرکهٔ الکتریکی و مدارها (4-2)
16 -بررسی کتاب؛ فصل دوم بخش توان در مدارهای الکتریکی (5-2)
17 -بررسی کتاب؛ فصل دوم بخش ترکیب مقاومت ها (6-2)
آزمون از محتواهای بخش اول
18 -کلیات؛ بخش دوم کتاب
19 -فصل سوم؛ مغناطیس و قطب های مغناطیسی
20 -فصل سوم؛ میدان مغناطیسی
21 -فصل سوم؛ نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّه باردار متحرک در میدان مغناطیسى
22 -فصل سوم؛ نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان
23 -فصل سوم؛ میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی
24 -فصل سوم؛ ویژگی های مغناطیسی مواد
25 -فصل چهارم؛ پدیده القای الکترومغناطیسی
26 -فصل چهارم؛ قانون القای الکترومغناطیسی فاراده
27 -فصل چهارم؛ قانون لنز
28 -فصل چهارم؛ القاگرها
29 -فصل چهارم؛ جریان متناوب
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
بررسی و روش تدريس فیزیک پايه يازدهم
99506040
32 ساعت
64000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرسین دوره

احمد احمدی

پروفایل

روح الله خلیلی

پروفایل

سیروان مردوخی

پروفایل
مخاطبین دوره
دوره های مرتبط
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1002
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1000
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1001
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی