طرح درس نویسی کاربردی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

درباره دوره

دوره ای که پیش روی شماست دوره ای است با عنوان طرح درس نویسی کاربردی (Practical lesson planning) این دوره یک دوره کاربردی برای همه معلمان مدارس می باشد.که با گذراندن این دوره می توانید مهارت طرح درس نویسی درس خود را کسب نمائید. این دوره به صورت کاملا عملیاتی و اجرائی یک طرح درس نویسی مبتنی بر واحد یادگیری و منابع مورد نیازش را در اختیار معلمان قرار می دهد.

فهرست مطالب
1 -معرفی دوره حرفه ای
2 -آشنایی با دوره
3 -جایگاه طرح درس نویسی
4 -از یاددهی به یادگیری
5 -مقدمات کیفیت
6 -جمع بندی کیفیت
7 -اهداف کارگاه
8 -هدف نویسی
9 -جمله هدفی
10 -تم و ارزشیابی
11 -یک طرح درس بنویسیم
12 -آموزش هیبریدی
آزمون نهایی
13 -پیوست 1 - کیفیت بخشی سیستم آموزش مدرسه با سیستم سنجش و ارزشیابی مرآت
14 -پیوست 1 - سرویس سنجش یادگیری
15 -پیوست 1 - سرویس آزمون هماهنگ
16 -پیوست 1 - سرویس کارپوشه
17 -پیوست 2- نمونه طرح درس مبتنی بر واحد یادگیری
18 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه چهارم
19 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه پنجم
20 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه ششم
21 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه هفتم
22 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه هشتم
23 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه نهم
24 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دهم ریاضی
25 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دهم تجربی
26 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دهم انسانی
27 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی یازدهم ریاضی
28 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی یازدهم تجربی
29 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی یازدهم انسانی
30 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دوازدهم ریاضی
31 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دوازدهم تجربی
32 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دوازدهم انسانی
طرح درس نویسی کاربردی
93601415
35 ساعت
70000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرس دوره

محرم نقی زاده

پروفایل
مخاطبین دوره
   
ویژگی های دوره
   
برچسب ها
ضمن خدمت
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی
دوره های مرتبط
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1000
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1001
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1002
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی