محسن طاهری رفیق

مدرس دانشگاه و ضمن خدمت فرهنگیان
مولف بیش از سی عنوان کتاب در زمینه آموزشی و کمک آموزشی
قصه گوی برتر استانی در مسابقات قرآنی  شهرستانهای استان تهران
برخی از آثار:
فارسی خلاق
روان خوانی دوم دبستان
آموزش املا به دانش اموزان ابتدایی
آموزش فارسی به دانش آموزان ابتدایی
تحلیل و بررسی محتوای کتاب های فارسی دوم و سوم دبستان
نگرشی مقایسه ای بر غزلیات حافظ و شهریار
آموزش درک مطلب با رویکرد چند حسی کل نگر
و...