مهارت های زندگی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -معرفی و کلیات
2 -خودآگاهی - بخش اول
3 -خودآگاهی - بخش دوم
4 -روابط بین فردی و ارتباط موثر - بخش اول
5 -روابط بین فردی و ارتباط موثر - بخش دوم
6 -تفاهم و همدلی - بخش اول
7 -تفاهم و همدلی - بخش دوم
8 -تصمیم گیری - بخش اول
9 -تصمیم گیری - بخش دوم
آزمون از محتواهای بخش اول
10 -تعارض و حل مسئله - بخش اول
11 -تعارض و حل مسئله - بخش دوم
12 -تفکر خلاق و تفکر نقاد - بخش اول
13 -تفکر خلاق و تفکر نقاد - بخش دوم
14 -مدیریت فشار روانی و هیجان ها - بخش اول
15 -مدیریت فشار روانی و هیجان ها - بخش دوم
16 -مهارت شهروندی - بخش اول
17 -مهارت شهروندی - بخش دوم
آزمون از محتواهای بخش دوم
18 -زندگی در دنیای امروز - بخش اول
19 -زندگی در دنیای امروز - بخش دوم
20 -سلامت جسمانی و روانی - بخش اول
21 -سلامت جسمانی و روانی - بخش دوم
22 -رودررویی با بحران های زندگی - بخش اول
23 -رودررویی با بحران های زندگی - بخش دوم
24 -گذراندن اوقات فراغت - بخش اول
25 -گذراندن اوقات فراغت - بخش دوم
آزمون از محتواهای بخش سوم
آزمون نهایی
مهارت های زندگی
91301230
24 ساعت
48000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرسین دوره

مرتضی مجدفر

پروفایل

لیلا سلیقه دار

پروفایل
مخاطبین دوره
كارشناس امورفوق برنامه(124)
آموزگاری(101)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)
مربی امورتربیتی(107)
مشاور تحصیلی(949)
مراقب بهداشت(950)
مربی بهداشت مدارس(405)
مربی بهداشت مدارس(آ و ف)(951)
مدیریت واحد آموزشی(120)
حق التدریس (9200)
دوره های مرتبط
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1001
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1002
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1000
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی