مهدی نکویی

مقاطع دانشگاهی
دانشكده ی دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران (١٣٧٥ تا ١٣٨٤) و اخذ مدرک دکترای دندان پزشکی با درجه  ممتاز از دانشگاه تهران (۱۳۸۴)
روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶)
MBA دانشگاه شریف (۱۳٨٦ تا ۱۳٨٨)
دکترای مدیریت DBA از Ipag Business School فرانسه (١٣۹٥ تا ١٣۹۷)
فوق لیسانس روان شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی
عضو باشگاه مدیران تاثیرگذار (Iranian Impacters Club)
سوابق مدیریتی و اجرایی
موسس و مدیر عامل موسسه آزمون ۲۴ و مرکز مشاوره جامع نگر دکتر نکوئی از سال ۷۵
مدیریت واحد آزمون راه اندیشه / سال ۷۸ و ۸۰ (۲ سال)
مدیریت واحد آزمون اندیشه سازان / سال ۷۹ (۱ سال)
مدیریت مشاوره و برنامه ریزی آموزشگاه بعثت / سال ۷۹ تا ۸۰ (۲ سال)
معاونت علمی آموزشی موسسه ی آینده سازان / سال ۸۱ تا ۸۲ (۲ سال)
موسس آموزشگاه علمی آزاد کیمیاگران / سال ۸۳ تا ۸۶ (۳ سال)
موسس دبیرستان و پیش دانشگاهی رئوف / سال ۸۵ تا ۸۸ (۳ سال)
بنیان گذار مجتمع آموزشی ثامن / سال ۸۶ تا ۹۳ (۶ سال)
عضو موسس مجمع هم اندیش آموزشی مشاوران (مَهام) از سال ۸۸
عضو موسس دانشرام / سال ۹۳
اولین طراح برنامه ریزی درسی تحت وب از سال ۹۴
مشاور ارشد سازمان نظام پزشکی / سال ۹۴
مشاور ارشد بنیاد شهید انقلاب اسلامی / سال ۹۴
موسس و بنیان گذار مراکز آموزشی هماهنگ با دکتر نکوئی (ماهبد) از سال۸۶