آموزش مجازی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -تعریف مدرسه (1)
2 -تعریف مدرسه (2)
3 -آموزش های حضوری
4 -محاسن و معایب آموزش های حضوری
5 -آموزش های غیرحضوری
6 -محاسن آموزش های غیرحضوری
7 -معایب آموزش های غیرحضوری
8 -آموزش های غیر حضوری مبتنی بر فضای تعاملی
9 -چگونگی اجرای آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل
آزمون از محتواهای بخش اول
10 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (نگارش طرح درس)
11 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (تولید محتوا)
12 -کاربرد تصویر در تولید محتوا (1)
13 -کاربرد تصویر در تولید محتوا (2)
14 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (تدریس)
15 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (ارزشیابی - 1)
16 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (ارزشیابی - 2)
17 -تاریخچه یادگیری سیار
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
آموزش مجازی
91401983
24 ساعت
48000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرس دوره

پانته آ دری

پروفایل
مخاطبین دوره
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
مدرس(134)
مربی امورآموزشی(169)
مسئول امورآموزشی(1167)
كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171)
ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)
آموزگاری(101)
مدیریت واحد آموزشی(120)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
ویژگی های دوره
 
برچسب ها
دوره های ضمن خدمت
ضمن خدمت
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی
ltms
دوره های مرتبط
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1002
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1000
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1001
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی