آموزش مجازی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -تعریف مدرسه (2)
3 -آموزش های حضوری
4 -محاسن و معایب آموزش های حضوری
5 -آموزش های غیرحضوری
6 -محاسن آموزش های غیرحضوری
7 -معایب آموزش های غیرحضوری
8 -آموزش های غیر حضوری مبتنی بر فضای تعاملی
9 -چگونگی اجرای آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل
آزمون از محتواهای بخش اول
10 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (نگارش طرح درس)
11 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (تولید محتوا)
12 -کاربرد تصویر در تولید محتوا (1)
13 -کاربرد تصویر در تولید محتوا (2)
14 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (تدریس)
15 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (ارزشیابی - 1)
16 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (ارزشیابی - 2)
17 -تاریخچه یادگیری سیار
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
آموزش مجازی
91401983
24 ساعت
36000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرس دوره

پانته آ دری

پروفایل
مخاطبین دوره
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
مدرس(134)
مربی امورآموزشی(169)
مسئول امورآموزشی(1167)
كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171)
ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)
آموزگاری(101)
مدیریت واحد آموزشی(120)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
برچسب ها
دوره های ضمن خدمت
ضمن خدمت
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی
ltms
دوره های مرتبط
مستند سازی و اشاعه تجارب موفق آموزش و پرورش
91402049
مستند سازی و اشاعه تجارب موفق آموزش و پرورش
آینده پژوهی
91401441
آینده پژوهی
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
91400322
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
آموزش الكترونیكی
91400810
آموزش الكترونیكی