آموزش مجازی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -تعریف مدرسه (1)
2 -تعریف مدرسه (2)
3 -آموزش های حضوری
4 -محاسن و معایب آموزش های حضوری
5 -آموزش های غیرحضوری
6 -محاسن آموزش های غیرحضوری
7 -معایب آموزش های غیرحضوری
8 -آموزش های غیر حضوری مبتنی بر فضای تعاملی
9 -چگونگی اجرای آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل
آزمون از محتواهای بخش اول
10 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (نگارش طرح درس)
11 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (تولید محتوا)
12 -کاربرد تصویر در تولید محتوا (1)
13 -کاربرد تصویر در تولید محتوا (2)
14 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (تدریس)
15 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (ارزشیابی - 1)
16 -مراحل بازطراحی آموزش غیر حضوری مبتنی بر تعامل (ارزشیابی - 2)
17 -تاریخچه یادگیری سیار
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
آموزش مجازی
91401983
24 ساعت
40800 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرس دوره

پانته آ دری

پروفایل
مخاطبین دوره
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
مدرس(134)
مربی امورآموزشی(169)
مسئول امورآموزشی(1167)
كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171)
ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)
آموزگاری(101)
مدیریت واحد آموزشی(120)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
برچسب ها
دوره های ضمن خدمت
ضمن خدمت
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی
ltms
دوره های مرتبط
اصول عقاید 2
92503042
اصول عقاید 2
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
اصول عقاید 3
92503045
اصول عقاید 3
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
 سنجش استعداد و توانمندی کاربردی