اصول عقاید 1

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -بخش اول-انسان شناسی(خودشناسی)
2 -بخش دوم - ابزار معرفت
3 -بخش سوم - فطرت: خلق ویژه 1
4 -بخش سوم - فطرت: خلق ویژه 2
5 -بخش سوم - فطرت: خلق ویژه 3
6 -بخش سوم - فطرت: خلق ویژه 4
7 -بخش سوم - فطرت: خلق ویژه 5
8 -بخش چهارم - معاد شناسی
9 -بخش پنجم - نبوت 1
آزمون مستمر
آزمون نهایی
اصول عقاید 1
92503041
32 ساعت
54400 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرس دوره

محمد مهدی اعتصامی

پروفایل
مخاطبین دوره
  
ویژگی های دوره
  
دوره های مرتبط
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
اصول عقاید 2
92503042
اصول عقاید 2
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
 سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
اصول عقاید 3
92503045
اصول عقاید 3