الله کرم لیراوی

تحصیلات: لیسانس معارف والهیات- فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی -دانشجوی دکتری تاریخ ایران
از سال 1357 وارد نظام آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی ، راهنمایی ودبیرستان تدریس داشته و مدیر بوده ام در سال های 1361 تا 1367 سه بار به جبهه های حق علیه باطل اعزام شدم . دوبار به عنوان معلم نمونه و سپس معلم خبره انتخاب گردیدم.
از سال 1355 وارد عرصه فرهنگ مردم شدم و به عنوان عضو افتخاری واحد فرهنگ مردم صدا و سیما به جمع آوری فولکور و ادبیات عامه مردم استان های جنوبی تاکنون مشغولم . عضو انجمن میراث فرهنگی بوده و تا کنون ده کتاب من تالیف شده و چند کتاب در دست تالیف دارم. دو اثر من به عنوان اثر برتر سال در شورای پژوهشی انتخاب شده است و تشویق و تقدیرهای متعددی از ادارات و ارگان ها در زمینه تدریس ، مدیریت و پژوهش تحقیق دارم. از مهر 1386 به درجه ی بازنشستگی آموزش پرورش نائل گردیدم.
از سال 1378 دروس معارف-تفسیر-ادبیات - مدیریت امور فرهنگی را در دانشگاه های بوشهر(دانشگاه آزاد-پیام نور-علمی کاربردی مراکز عالی-مرکز آموزش و پرورش استانداری) تاکنون تدریس می نمایم و به عنوان عضو هیأت علمی مدعو دانشگاه می باشم.
در سال 1385 به عنوان استاد نمونه گروه معارف اسلامی معرفی شدم.به جز مدارک دانشگاهی مجوز تدریس دروس معارف اسلامی <<متون اسلامی>> از دفتر معاونت امور اساتید قم بوده و دارای کارت بسیجی فعال و تقدیر نامه های امام جماعت مدارس بوده ومدرس دروس توسعه وترویج فرهنگ نماز-آیین نگارش و مکاتبات اداری- استفاده از ظرفیت های ذهنی-گزارش نویسی-خلاصه سازی مکاتبات اداری-معارف و....در سطح ادارات و ارگان های اداری استان بوشهر هستم. هم اکنون هم در دانشگاه های بوشهر و شهرستان ها ادامه دارد و همچنین به عنوان عضو شورای موسسان مناطق جنوب کشور ورئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیرانتفاعی کشور می باشد.
استاد راهنمای بیش از 20 پایان نامه ی دانشجویان در دانشگاه آزاد
استاد راهنمای چند پایان نامه در حوزه علمیه خواهران گناوه
رئیس کانون انجمن های صنفی استان بوشهر
عضو هیأت نظارت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر
عضو شورای فرهنگی اداره آموزش و پرورش استان بوشهر
عضو هیأت سنجش موزش و پرورش استان بوشهر
عضو شورای حل اختلاف اداره کار و تعاون استان بوشهر
2 دوره بازرس کانون کشوری
اکنون :
عضو کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای کشور
عضو هیأت نظارت سازمان فنی و حرفه ای کشور
موسس و مدیر مجتمع آزاد فنی و حرفه ای استاد بوشهر در حرفه : مدیریت - پلاگوژی - کارآفرین