خوشنویسی (خط تحریری)

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -خط، سیر تاریخی و انواع آن
2 -خطاطی و خوشنویسی
3 - خط و خوشنویسی در ایران و جهان
4 - خط و خوشنویسی در ایران و جهان
5 -آداب نوشتن (مقدمه)
6 -آداب نوشتن (نحوه نشستن)
7 -آداب نوشتن (نحوه در دست گرفتن صحیح قلم)
آزمون از محتواهای بخش اول
8 -خط نستعلیق
9 -اسباب و ابزار خوشنویسی
10 -آماده سازی مرکب برای نوشتن
11 -آموزشی خوشنویسی (1)
12 -آموزشی خوشنویسی (2)
13 -آموزشی خوشنویسی (3)
14 -آموزشی خوشنویسی (4)
15 -سطر نویسی
16 -نوشتن با مداد یا خودکار (فارسی اول دبستان -1)
17 -نوشتن با مداد یا خودکار (فارسی اول دبستان -2)
18 -نوشتن با مداد یا خودکار (فارسی دوم دبستان)
19 -نوشتن با مداد یا خودکار (فارسی سوم دبستان)
آزمون نهایی
خوشنویسی (خط تحریری)
91005463
40 ساعت
60000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرس دوره

عباس رحمانی

پروفایل
مخاطبین دوره
همه رشته های شغلی
برچسب ها
دوره های ضمن خدمت
ضمن خدمت
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی
ltms
دوره های مرتبط
مستند سازی و اشاعه تجارب موفق آموزش و پرورش
91402049
مستند سازی و اشاعه تجارب موفق آموزش و پرورش
آینده پژوهی
91401441
آینده پژوهی
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
91400322
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
آموزش الكترونیكی
91400810
آموزش الكترونیكی