سند تحول بنیادین

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -مقدمه ای بر سند تحول بنیادین
2 -فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران
3 -مبانی اساسی تربیت در سند تحول بنیادین (هستی شناسی - انسان شناسی)-1
4 -مبانی اساسی تربیت در سند تحول بنیادین (هستی شناسی - انسان شناسی)-2
5 -مبانی اساسی تربیت در سند تحول بنیادین (هستی شناسی - انسان شناسی)-3
6 -مبانی اساسی تربیت در سند تحول بنیادین (معرفت شناسی)
7 -مبانی اساسی تربیت در سند تحول بنیادین (ارزش شناسی)
8 -چیستی، چرایی و چگونگی تربیت
9 -مفاهیم کلیدی تربیت (1) در سند تحول بنیادین
10 -مفاهیم کلیدی تربیت (2) در سند تحول بنیادین
11 -تعریف، غایت و اهداف تربیت در سند تحول بنیادین
12 -اصول تربیت در سند تحول بنیادین
13 -چگونگی تربیت در سند تحول بنیادین
آزمون از محتواهای بخش اول
14 -مبانی تربیت رسمی و عمومی (مبانی سیاسی و حقوقی)
15 -مبانی تربیت رسمی و عمومی (مبانی روان شناختی)
16 -مبانی تربیت رسمی و عمومی (مبانی جامعه شناختی)
17 -تربیت رسمی و عمومی (تعریف، هدف کلی و ارکان)
18 -تربیت رسمی و عمومی (اصول)
19 -ویژگی های مدرسه صالح از نگاه سند تحول بنیادین
20 -ساحت های تربیت (اعتقادی، عبادی و اخلاقی) در سند تحول بنیادین
21 -ساحت های تربیت (اجتماعی و سیاسی) در سند تحول بنیادین
22 -ساحت های تربیت (زیستی و بدنی - زیبایی شناختی و هنری) در سند تحول بنیادین
23 -ساحت های تربیت (اقتصادی و حرفه ای - علمی و فناوری) در سند تحول بنیادین
24 -رهنامه تربیت رسمی و عمومی در سند تحول بنیادین
25 -اصول حاکم بر دوره های آموزشی
26 -ویژگی دوره ها ( مراحل اول و دوم)
27 -ویژگی دوره ها ( مراحل سوم و چهارم)
28 -تجلیات مدرسه صالح از نگاه سند تحول بنیادین
آزمون از محتواهای بخش دوم
29 -زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی در سند تحول بنیادین
30 -برنامه درسی
31 -اصول حاکم بر برنامه درسی
32 - برنامه درسی در خدمت چرخش های تحولی
33 -اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی
34 -رویکردها، هدف و الگوی هدف گذاری در برنامه درسی
35 -اصول حاکم بر فرایند انتخاب راهبردهای یاددهی یادگیری
36 -شاخص های برنامه درسی
37 -تدوین طرح درس روزانه بر مبنای برنامه درسی
38 -هدف نویسی و شایستگی ها در برنامه درسی
39 -اهمیت هدف نویسی و نقش دانش آموز و معلم در برنامه درسی
40 -روش های تدریس و ارائه بازخورد در برنامه درسی
41 -تکالیف و ارزشیابی پایانی در برنامه درسی
42 -نیروی انسانی
43 -شایستگی های حرفه ای نیروی انسانی
44 -رشد و نظارت بر شایستگی های حرفه ای
45 -پژوهش و ارزشیابی
46 -ملاک، نشانگر و سنجه در بعد پژوهش و ارزشیابی
47 - پژوهش و ارزشیابی در عرصه عمل
48 -فضا، تجهیزات و فناوری
49 -راهبری و مدیریت
50 -منابع مالی
آزمون از محتواهای بخش سوم
آزمون نهایی
سند تحول بنیادین
91402095
16 ساعت
32000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرس دوره

عظیم محبی

پروفایل
مخاطبین دوره
  
ویژگی های دوره
  
برچسب ها
دوره های ضمن خدمت
ضمن خدمت
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی
ltms
دوره های مرتبط
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1000
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1002
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1001
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی