مقدمات مدیریت آموزشگاهی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -تبیین مفهوم مدرسه - 1
2 -تبیین مفهوم مدرسه - 2
3 -ماموریت مدرسه
4 -نقش مدیر مدرسه (فضای اعتمادی)
5 -نقش مدیر مدرسه (تدوین برنامه - 1)
6 -نقش مدیر مدرسه (تدوین برنامه - 2)
7 -نقش مدیر مدرسه (تدوین برنامه - 3)
8 -نقش مدیر مدرسه (مشارکت محوری)
آزمون از محتواهای بخش اول
9 -نقش مدیر مدرسه (آموزش کارکنان)
10 -نقش مدیر مدرسه (نظارت)
11 -نظارت با کدام مفهوم؟
12 -نظارت با کدام رویکرد؟
13 -نظارت مبتنی برکدام استاندارد؟
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
مقدمات مدیریت آموزشگاهی
91401515
24 ساعت
36000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرس دوره

عظیم محبی

پروفایل
دوره های مرتبط
Whole new mind
99506922
Whole new mind
Flipped learning
99506921
Flipped learning
مقدمات مدیریت آموزشگاهی
91401515
مقدمات مدیریت آموزشگاهی
تلفیق برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی
91400476
تلفیق برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی