مقدمات مدیریت آموزشگاهی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -تبیین مفهوم مدرسه - 1
2 -تبیین مفهوم مدرسه - 2
3 -ماموریت مدرسه
4 -نقش مدیر مدرسه (فضای اعتمادی)
5 -نقش مدیر مدرسه (تدوین برنامه - 1)
6 -نقش مدیر مدرسه (تدوین برنامه - 2)
7 -نقش مدیر مدرسه (تدوین برنامه - 3)
8 -نقش مدیر مدرسه (مشارکت محوری)
آزمون از محتواهای بخش اول
9 -نقش مدیر مدرسه (آموزش کارکنان)
10 -نقش مدیر مدرسه (نظارت)
11 -نظارت با کدام مفهوم؟
12 -نظارت با کدام رویکرد؟
13 -نظارت مبتنی برکدام استاندارد؟
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
مقدمات مدیریت آموزشگاهی
91401515
24 ساعت
48000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرس دوره

عظیم محبی

پروفایل
مخاطبین دوره
 
ویژگی های دوره
  
برچسب ها
فیلم آموزشی
ltms
دوره های مرتبط
مهارت تاب آوری
91301817
مهارت تاب آوری
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
95004609
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس