مقدمات مدیریت آموزشگاهی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -تبیین مفهوم مدرسه - 1
2 -تبیین مفهوم مدرسه - 2
3 -ماموریت مدرسه
4 -نقش مدیر مدرسه (فضای اعتمادی)
5 -نقش مدیر مدرسه (تدوین برنامه - 1)
6 -نقش مدیر مدرسه (تدوین برنامه - 2)
7 -نقش مدیر مدرسه (تدوین برنامه - 3)
8 -نقش مدیر مدرسه (مشارکت محوری)
آزمون از محتواهای بخش اول
9 -نقش مدیر مدرسه (آموزش کارکنان)
10 -نقش مدیر مدرسه (نظارت)
11 -نظارت با کدام مفهوم؟
12 -نظارت با کدام رویکرد؟
13 -نظارت مبتنی برکدام استاندارد؟
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
مقدمات مدیریت آموزشگاهی
91401515
24 ساعت
40800 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرس دوره

عظیم محبی

پروفایل
دوره های مرتبط
اصول عقاید 2
92503042
اصول عقاید 2
اصول عقاید 3
92503045
اصول عقاید 3
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
 سنجش استعداد و توانمندی کاربردی