بررسی و روش تدريس دینی،قرآن و اخلاق پايه يازدهم

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -ضمیمه: یادگیری رشد دهنده؛ ارائه الگویی سه ضلعی برای تعالی مدرسه از طریق اصلاح فرایند یادگیری / محمود امانی طهرانی
3 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس اول
4 -بررسی کتاب؛ توجه به پیش دانسته های دانش آموزان
5 -بررسی کتاب؛ جایگاه آیات در کتاب درسی دین و زندگی پایه یازدهم
6 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس دوم
7 -بررسی کتاب؛ روش تدریس درس دوم
8 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس سوم
9 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهارم
10 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس پنجم
11 -تبیین مختصر ولایت معنوی
12 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس ششم
آزمون از محتواهای بخش اول
13 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفتم
14 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هشتم
15 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس نهم
16 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس دهم
17 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس دهم؛ منابع علم امام در تفسیر قرآن و تبیین معارف
18 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس یازدهم
19 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس یازدهم؛ مطلب تکمیلی پیرامون تقیه
20 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس دوازدهم
21 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس سیزدهم
22 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت اول
23 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت دوم
24 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت سوم - بخش اول
25 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت سوم - بخش دوم
26 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت سوم - بخش سوم
27 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس شانزدهم - قسمت اول
28 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس شانزدهم - قسمت دوم
29 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت اول
30 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت دوم
31 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت سوم
32 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت چهارم
33 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت پنجم
34 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت ششم
35 -ضمائم
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
بررسی و روش تدريس دینی،قرآن و اخلاق  پايه يازدهم
99506038
24 ساعت
48000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرسین دوره

سید محمد دلبری

پروفایل

یاسین شکرانی

پروفایل

محمد مهدی اعتصامی

پروفایل
مخاطبین دوره
دوره های مرتبط
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1002
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1000
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1001
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی