بررسی و روش تدريس دینی،قرآن و اخلاق پايه يازدهم

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -ضمیمه: یادگیری رشد دهنده؛ ارائه الگویی سه ضلعی برای تعالی مدرسه از طریق اصلاح فرایند یادگیری / محمود امانی طهرانی
3 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس اول
4 -بررسی کتاب؛ توجه به پیش دانسته های دانش آموزان
5 -بررسی کتاب؛ جایگاه آیات در کتاب درسی دین و زندگی پایه یازدهم
6 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس دوم
7 -بررسی کتاب؛ روش تدریس درس دوم
8 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس سوم
9 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهارم
10 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس پنجم
11 -تبیین مختصر ولایت معنوی
12 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس ششم
آزمون از محتواهای بخش اول
13 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفتم
14 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هشتم
15 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس نهم
16 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس دهم
17 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس دهم؛ منابع علم امام در تفسیر قرآن و تبیین معارف
18 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس یازدهم
19 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس یازدهم؛ مطلب تکمیلی پیرامون تقیه
20 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس دوازدهم
21 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس سیزدهم
22 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت اول
23 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت دوم
24 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت سوم - بخش اول
25 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت سوم - بخش دوم
26 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت سوم - بخش سوم
27 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس شانزدهم - قسمت اول
28 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس شانزدهم - قسمت دوم
29 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت اول
30 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت دوم
31 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت سوم
32 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت چهارم
33 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت پنجم
34 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت ششم
35 -ضمائم
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
بررسی و روش تدريس دینی،قرآن و اخلاق  پايه يازدهم
99506038
24 ساعت
40800 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرسین دوره

سید محمد دلبری

پروفایل

یاسین شکرانی

پروفایل

محمد مهدی اعتصامی

پروفایل
مخاطبین دوره
دوره های مرتبط
اصول عقاید 3
92503045
اصول عقاید 3
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
 سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
اصول عقاید 2
92503042
اصول عقاید 2