روش‌های فعال یاددهی یادگیری

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -تولید علم ذهن ، مغز، تربیت
2 -کارکرد علم ذهن ، مغز، تربیت
3 -ساختار علم ذهن ، مغز، تربیت
4 -پیامد های تربیتی
5 -اصول تربیتی (بخش اول)
6 -اصول تربیتی (بخش دوم)
7 -اصول تربیتی (بخش سوم)
8 -اصول تربیتی (بخش چهارم)
9 -اصول تربیتی (بخش پنجم)
10 -اصول تربیتی (بخش ششم)
11 -اصول تربیتی (بخش هفتم)
12 -اصول تربیتی (بخش هشتم)
آزمون از محتواهای بخش اول
13 -آموزه های تربیتی
14 -تاثیر معلم بر یادگیری دانش آموزان - 1
15 -تاثیر معلم بر یادگیری دانش آموزان - 2
16 -الگوی تدریس
17 -افسانه های عصبی (هوش، فعالیت های مغزی، معماری مغز)
18 -افسانه های عصبی (یاددهس-یادگیری، رشد و محیط)
19 -افسانه های عصبی (انعطاف پذیری مغز، حافظه، ذهن-مغز)
20 -افسانه های عصبی (هیجانات و یادگیری، دوزبانگی، جنسیت و نژاد)
21 -افسانه های عصبی (تغریه و نیرو محرکه یادگیری مغز، فعالیت های ادراکی-حرکتی)
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
91400322
32 ساعت
48000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرس دوره

آزاده بزرگی

پروفایل
ویژگی های دوره
شغلي (اختصاصي)
دوره های مرتبط
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
91400322
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
برنامه ویژه مدرسه
99505702
برنامه ویژه مدرسه
آموزش الكترونیكی
91400810
آموزش الكترونیكی
سازمان یادگیرنده
91400483
سازمان یادگیرنده