روش‌های فعال یاددهی یادگیری

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -تولید علم ذهن ، مغز، تربیت
2 -کارکرد علم ذهن ، مغز، تربیت
3 -ساختار علم ذهن ، مغز، تربیت
4 -پیامد های تربیتی
5 -اصول تربیتی (بخش اول)
6 -اصول تربیتی (بخش دوم)
7 -اصول تربیتی (بخش سوم)
8 -اصول تربیتی (بخش چهارم)
9 -اصول تربیتی (بخش پنجم)
10 -اصول تربیتی (بخش ششم)
11 -اصول تربیتی (بخش هفتم)
12 -اصول تربیتی (بخش هشتم)
آزمون از محتواهای بخش اول
13 -آموزه های تربیتی
14 -تاثیر معلم بر یادگیری دانش آموزان - 1
15 -تاثیر معلم بر یادگیری دانش آموزان - 2
16 -الگوی تدریس
17 -افسانه های عصبی (هوش، فعالیت های مغزی، معماری مغز)
18 -افسانه های عصبی (یاددهس-یادگیری، رشد و محیط)
19 -افسانه های عصبی (انعطاف پذیری مغز، حافظه، ذهن-مغز)
20 -افسانه های عصبی (هیجانات و یادگیری، دوزبانگی، جنسیت و نژاد)
21 -افسانه های عصبی (تغریه و نیرو محرکه یادگیری مغز، فعالیت های ادراکی-حرکتی)
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
91400322
32 ساعت
64000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرس دوره

آزاده بزرگی

پروفایل
مخاطبین دوره
  
ویژگی های دوره
شغلي (اختصاصي)
برچسب ها
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی
ltms
دوره های مرتبط
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
مهارت تاب آوری
91301817
مهارت تاب آوری
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
95004609
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس