روش‌های فعال یاددهی یادگیری

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -تولید علم ذهن ، مغز، تربیت
2 -کارکرد علم ذهن ، مغز، تربیت
3 -ساختار علم ذهن ، مغز، تربیت
4 -پیامد های تربیتی
5 -اصول تربیتی (بخش اول)
6 -اصول تربیتی (بخش دوم)
7 -اصول تربیتی (بخش سوم)
8 -اصول تربیتی (بخش چهارم)
9 -اصول تربیتی (بخش پنجم)
10 -اصول تربیتی (بخش ششم)
11 -اصول تربیتی (بخش هفتم)
12 -اصول تربیتی (بخش هشتم)
آزمون از محتواهای بخش اول
13 -آموزه های تربیتی
14 -تاثیر معلم بر یادگیری دانش آموزان - 1
15 -تاثیر معلم بر یادگیری دانش آموزان - 2
16 -الگوی تدریس
17 -افسانه های عصبی (هوش، فعالیت های مغزی، معماری مغز)
18 -افسانه های عصبی (یاددهس-یادگیری، رشد و محیط)
19 -افسانه های عصبی (انعطاف پذیری مغز، حافظه، ذهن-مغز)
20 -افسانه های عصبی (هیجانات و یادگیری، دوزبانگی، جنسیت و نژاد)
21 -افسانه های عصبی (تغریه و نیرو محرکه یادگیری مغز، فعالیت های ادراکی-حرکتی)
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
91400322
32 ساعت
54400 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرس دوره

آزاده بزرگی

پروفایل
ویژگی های دوره
شغلي (اختصاصي)
دوره های مرتبط
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
 سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
اصول عقاید 3
92503045
اصول عقاید 3
اصول عقاید 2
92503042
اصول عقاید 2
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه