توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -معرفی دوره
2 -فرایندهای زیر بنایی یادگیری
3 -ذهنیت ما درباره یادگیری
4 -تبیین فرایندهای زیر بنایی یادگیری
5 -طرز فکر ما نسبت به آموزش
6 -ضرورت بهسازی آموزش
7 -مفروضه های معرفت عمومی
8 -تغییر تصورات درباره یادگیری
9 -الگوهای کلاس
10 -یادگیری موقعیتی و تعامل اجتماعی
11 -درباره آموزش تلفیقی
12 -انواع آموزش تلفیقی
13 -تلفیق دوره های یادگیری
آزمون از محتواهای بخش اول
14 -اصول آموزش شناختی
15 -اصول بهسازی آموزش (شناختی)
16 -اصول بهسازی آموزش (دانش آموز محور)
17 -اصول بهسازی آموزش (تعاملی)
18 -معیارهای بهسازی آموزش (کاهشی)
19 -معیارهای بهسازی آموزش (افزایشی)
20 -الگوهای خلق موقعیت یادگیری تلفیقی (بخش اول)
21 -الگوهای خلق موقعیت یادگیری تلفیقی (بخش دوم)
22 -معیارهای طراحی، اجرا و ارزشیابی (بخش اول)
23 -معیارهای طراحی، اجرا و ارزشیابی (بخش دوم)
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر
92700217
40 ساعت
68000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در تلگرام و اینستاگرام مدارس یادگیرنده عضو شوید.

مدرس دوره

محمود تلخابی

پروفایل
مقالات مرتبط
علوم شناختی آموزش آنلاین
189 0
علوم شناختی
محرم نقی زاده - محمود تلخابی
ادامه مطلب
دوره های مرتبط
اصول عقاید 2
92503042
اصول عقاید 2
اصول عقاید 3
92503045
اصول عقاید 3
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
 سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه