توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -معرفی دوره
2 -فرایندهای زیر بنایی یادگیری
3 -ذهنیت ما درباره یادگیری
4 -تبیین فرایندهای زیر بنایی یادگیری
5 -طرز فکر ما نسبت به آموزش
6 -ضرورت بهسازی آموزش
7 -مفروضه های معرفت عمومی
8 -تغییر تصورات درباره یادگیری
9 -الگوهای کلاس
10 -یادگیری موقعیتی و تعامل اجتماعی
11 -درباره آموزش تلفیقی
12 -انواع آموزش تلفیقی
13 -تلفیق دوره های یادگیری
آزمون از محتواهای بخش اول
14 -اصول آموزش شناختی
15 -اصول بهسازی آموزش (شناختی)
16 -اصول بهسازی آموزش (دانش آموز محور)
17 -اصول بهسازی آموزش (تعاملی)
18 -معیارهای بهسازی آموزش (کاهشی)
19 -معیارهای بهسازی آموزش (افزایشی)
20 -الگوهای خلق موقعیت یادگیری تلفیقی (بخش اول)
21 -الگوهای خلق موقعیت یادگیری تلفیقی (بخش دوم)
22 -معیارهای طراحی، اجرا و ارزشیابی (بخش اول)
23 -معیارهای طراحی، اجرا و ارزشیابی (بخش دوم)
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر
92700217
40 ساعت
80000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرس دوره

محمود تلخابی

پروفایل
مقالات مرتبط
علوم شناختی آموزش آنلاین
228 0
علوم شناختی
محرم نقی زاده - محمود تلخابی
ادامه مطلب
دوره های مرتبط
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1002
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1001
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1000
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی