توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -معرفی دوره
2 -فرایندهای زیر بنایی یادگیری
3 -ذهنیت ما درباره یادگیری
4 -تبیین فرایندهای زیر بنایی یادگیری
5 -طرز فکر ما نسبت به آموزش
6 -ضرورت بهسازی آموزش
7 -مفروضه های معرفت عمومی
8 -تغییر تصورات درباره یادگیری
9 -الگوهای کلاس
10 -یادگیری موقعیتی و تعامل اجتماعی
11 -درباره آموزش تلفیقی
12 -انواع آموزش تلفیقی
13 -تلفیق دوره های یادگیری
آزمون از محتواهای بخش اول
14 -اصول آموزش شناختی
15 -اصول بهسازی آموزش (شناختی)
16 -اصول بهسازی آموزش (دانش آموز محور)
17 -اصول بهسازی آموزش (تعاملی)
18 -معیارهای بهسازی آموزش (کاهشی)
19 -معیارهای بهسازی آموزش (افزایشی)
20 -الگوهای خلق موقعیت یادگیری تلفیقی (بخش اول)
21 -الگوهای خلق موقعیت یادگیری تلفیقی (بخش دوم)
22 -معیارهای طراحی، اجرا و ارزشیابی (بخش اول)
23 -معیارهای طراحی، اجرا و ارزشیابی (بخش دوم)
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر
92700217
40 ساعت
80000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرس دوره

محمود تلخابی

پروفایل
مقالات مرتبط
علوم شناختی آموزش آنلاین
228 0
علوم شناختی
محرم نقی زاده - محمود تلخابی
ادامه مطلب
دوره های مرتبط
مهارت تاب آوری
91301817
مهارت تاب آوری
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
96000306
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
95004609
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی
91401311
سنجش استعداد و توانمندی کاربردی